Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku 7 410 stavebních povolení, oproti stejnému období roku 2020 tak bylo vydáno o 377 povolení více. Orientační hodnota povolených staveb vzrostla o 25,8 % na 41,6 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 5,6 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až září roku 2021 vydáno 7 410 stavebních povolení (SP). Meziroční nárůst tak činil 5,4 %. Mezi ostatními kraji je to druhý nejvyšší počet, nejvíce SP se vydalo ve Středočeském kraji (13 404) a naopak nejméně v kraji Karlovarském (1 856). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 10,9 %.

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2021
Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno-venkov (1 916), na krajském celku měl tak okres 25,9% podíl. Naopak nejméně jich bylo vydáno v okrese Hodonín, a to 568. Oproti stejnému období roku 2020 byl pokles počtu vydaných SP v kraji zaznamenán u okresů Hodonín (-7,0 %), Znojmo (-4,8 %) a Brno-venkov (-1,5 %), v ostatních okresech došlo k nárůstu. Největší relativní nárůst byl vykázán v okrese Břeclav, kde bylo oproti lednu až září předchozího roku vydáno o 36,1 % SP více.

Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Orientační hodnota staveb, na které byla v letošních prvních devíti měsících v kraji vydána SP, dosáhla částky 41,6 mld. Kč. To je o 8,5 mld. Kč více než loni ve stejném období, tedy o 25,8 %. Hodnota představuje 10,8 % republikové hodnoty a v mezikrajském porovnání je třetí nejvyšší. V čele žebříčku stojí hl. město Praha s hodnotou 85,4 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu povolených staveb vykázal kraj Karlovarský (6,7 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 3,0 mil. Kč v Ústeckém kraji po 35,7 mil. Kč v Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 5,6 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji třetí nejvyšší částka.

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno-město, a to 16,3 mld. Kč. To představuje 39,1% podíl na krajském celku. Nejnižší hodnota ve výši 2,8 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Hodonín. Oproti 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku vzrostla hodnota letos povolených staveb nejvýrazněji v okrese Blansko (o 55,3 %) a Břeclav (47,8 %). Naopak největší meziroční pokles byl zaznamenán v okrese Hodonín, kde se hodnota snížila o 2,7 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 2,9 mil. Kč v okrese Znojmo po 12,6 mil. Kč v okrese Brno-město.

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 200