Soupis hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji k 1. dubnu 2018

 

Po meziročním rozšíření chovů drůbeže na jižní Moravě v roce 2017 o 724 tisíc kusů došlo v letošním roce k jejich redukci o 281 tisíc kusů. Počty drůbeže, které letos představují 3 536,8 tisíce kusů, se tak v mezikrajském porovnání propadly z loňského druhého nejvyššího místa na třetí, podíl na republikovém celku se tak snížil z 17,8 % v roce 2017 na letošních 15,0 %. Letos jihomoravští zemědělci navýšili proti předchozímu roku počty prasat a tím bylo přerušeno období s meziročními propady, které trvalo, s výjimkou roku 2015, od roku 2007. Podle soupisu k 1. dubnu 2018 byly na jižní Moravě rozšířeny chovy skotu, ovcí, koz i koní.

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2018 dosáhly stavy drůbeže v Jihomoravském kraji 3 536,8 tisíce kusů. Tento počet je v porovnání mezi kraji třetí nejvyšší, prvenství drží kraj Středočeský včetně Hlavního města Prahy, za kterým se umístil kraj Pardubický. Stavy drůbeže v České republice meziročně vzrostly o 9,7 %, což představuje navýšení o 2 078,4 tisíce kusů. Největší rozšíření chovů, a to téměř o polovinu, eviduje Plzeňský kraj (nárůst o 770,1 tisíce kusů), opak zaznamenal kraj Jihomoravský s propadem o 280,9 tisíce kusů.

Graf 1 Vývoj stavů drůbeže v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2018Graf 1 Vývoj stavů drůbeže v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2018

Stavy drůbeže v Jihomoravském kraji jsou z 97,1 % tvořeny kurem domácím - v loňském roce představovaly 3 729,7 tisíce kusů, při letošním soupisu to bylo o 296,8 tisíce kusů méně. Podíl slepic na stavech kura domácího meziročně vzrostl z 18,6 % v roce 2017 na 23,0 % v roce 2018.

Počty slepic zaznamenaly meziroční nárůst z 692,9 tisíce kusů v roce 2017 na letošních 788,7 tisíce kusů, tj. navýšení o 95,8 tisíce kusů. Největší rozšíření chovů slepic, a to o více jak tři čtvrtiny, vykázal Pardubický kraj (nárůst o 697,3 tisíce), opak uvádí Ústecký kraj.

V letošním roce se přerušil dlouhodobě se snižující počet chovaných prasat v Jihomoravském kraji. K 1. dubnu 2018 bylo sečteno 137,0 tisíce kusů, a to je o 4,6 tisíce kusů více v porovnání s předchozím rokem. I přes toto navýšení jsou stavy prasat poloviční v porovnání s rokem 2010 a téměř třetinové proti roku 2007. Počty prasat v Jihomoravském kraji jsou mezi kraji čtvrté největší, prvenství drží Kraj Vysočina s pětinovým podílem na republikovém celku. V těsné blízkosti se za tento kraj zařadil Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy, třetím krajem v pořadí je Pardubický kraj. Chovy prasat v České republice ke dni soupisu v letošním roce představovaly 1 557,2 tisíce kusů, což je o 66,4 tisíce kusů více proti skutečnosti loňského roku. Největší nárůst byl zaznamenán ve Zlínském kraji, kde chovy byly rozšířeny o 21,3 tisíce kusů, což představuje navýšení o 38,4 %, opak uvádí Moravskoslezský kraj.

Počet selat v Jihomoravském kraji již druhým rokem mírně vzrůstá. Letos ke sledovanému datu dosáhl 36,2 tisíce kusů, tj. o 321 kusů více proti roku 2017. Podíl na republikovém celku se však snížil o 0,6 procentních bodů na 7,9 %.

Stavy prasnic na jižní Moravě představovaly 6,7 tisíce kusů a proti loňsku poklesly o 355 kusů. Tento propad byl v mezikrajském porovnání třetí největší ze čtyř krajů, ve kterých k redukci chovů došlo. Největší pokles byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (snížení o 608 kusů), opak, více jak pětinové navýšení, což představuje 877 kusů, uvádí Zlínský kraj. Počty prasniček v Jihomoravském kraji se meziročně rozrostly o 270 kusů na 3,6 tisíce.

Graf 2 Vývoj stavů prasat v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2018Graf 2 Vývoj stavů prasat v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2018

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu letošního roku zaznamenaly stavy skotu celkem v Jihomoravském kraji meziroční navýšení o 1,3 tisíce kusů na 64,7 tisíce kusů. Největším chovatelem skotu je Jihočeský kraj s podílem na republikovém celku 15,7 %, těsně za tímto krajem se umístil Kraj Vysočina. Počet skotu v České republice byl snížen o 5,5 tisíce kusů na 1 415,8 tisíce kusů. Největší rozšíření chovů skotu uvádí Liberecký kraj (nárůst o 1,9 tisíce kusů), naopak redukce chovů je patrná v Olomouckém kraji (snížení o 2,6 tisíce kusů).

V České republice byly chovy krav meziročně rozšířeny o 1,4 tisíce kusů na 587,3 tisíce kusů v letošním roce. Navýšení vykázaly všechny kraje s výjimkou krajů Vysočina, Královéhradeckého, Karlovarského a Pardubického. Podle letošního soupisu hospodářských zvířat dosáhly chovy krav v Jihomoravském kraji 25,5 tisíce kusů, proti roku předchozímu je to o 469 kusů více. Podíl počtu krav na skotu se v mezikrajském porovnání pohybuje od 39,1 v kraji Pardubickém do 47,0 v kraji Karlovarském, v Jihomoravském kraji dosáhla hodnota tohoto ukazatele 39,5 %.

Graf 3 Vývoj stavů skotu v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2018Graf 3 Vývoj stavů skotu v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2018

Zvýšení stavů ovcí v Jihomoravském kraji o 349 kusů na 9 151 kusů znamenalo meziroční nárůst o 4,0 %. I přes toto navýšení je jižní Morava v mezikrajském porovnání krajem s nejnižšími stavy ovcí; na republikovém celku se podílí pouhými 4,2 %. Nejpočetnější chovy ovcí vykazuje kraj Jihočeský (29,5 tisíce kusů). Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2018 vzrostly počty koz v Jihomoravském kraji proti loňskému roku o více jak čtvrtinu na 1,9 tisíce kusů, také stavy koní byly proti roku 2017 navýšeny o 104 kusů na 1 533 kusů.

Tab. 1 Soupis hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji Tab. 1 Soupis hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

 

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230