Soupis hospodářských zvířat k 1. dubnu 2016

 

Na jižní Moravě letos klesá zájem o chov prasat - ke dni soupisu dosáhly jejich stavy pouze 88,8 % loňské srovnatelné skutečnosti. Naopak počty drůbeže zaznamenaly meziroční nárůst o 3,5 %, z toho počty slepic se navýšily až o 30 %. Letošní stáda skotu na jižní Moravě byla proti loňsku početnější o více jak tisíc kusů. 

Ke sledovanému datu dosáhly stavy drůbeže v Jihomoravském kraji 3 093,8 tisíce kusů. Tento počet je v porovnání mezi kraji třetí nejvyšší, nejčetnější chovy vykázal kraj Středočeský včetně Hlavního města Prahy, za kterým se řadí kraj Pardubický. Stavy drůbeže v České republice se meziročně snížily o 5,3 %, což představuje propad o 1 194,2 tisíce kusů. Největší meziroční pokles uvádí Jihočeský kraj, ve kterém se stavy drůbeže snížily o 695,5 tisíce kusů (snížení o 29,7 %), naopak nejpočetnější rozšíření chovů, a to o více jak polovinu, eviduje kraj Zlínský (nárůst o 277,6 tisíce kusů), za který se řadí kraj Jihomoravský s nárůstem proti předchozímu srovnatelnému období o 104,0 tisíce kusů. Počty slepic v Jihomoravském kraji ve sledovaném roce se navýšily o 29,9 % na 672,7 tisíce kusů.

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2016 činily stavy prasat v Jihomoravském kraji 149,5 tisíce kusů s podílem na republikovém celku 9,3 %. Meziroční redukce chovů prasat o 18,9 tisíce kusů snížila tento podíl o 1,5 procentního bodu. Nejpočetnější stavy prasat uvádí Kraj Vysočina, a to 325,7 tisíce kusů, což představuje více jak pětinu stavů prasat v České republice. 

Letošní stavy prasnic v České republice se proti loňsku téměř nezměnily. V mezikrajském porovnání však všechny kraje s výjimkou 3 krajů vykazují snížení. Největší přírůstky uvádí Kraj Vysočina, a to až 3,9 tisíce kusů, na opačném konci měřítka je uveden kraj Zlínský (snížení o 1,3 tisíce kusů), za kterým je umístěn Jihomoravský kraj s úbytkem 1,1 tisíce kusů. Počet selat v Jihomoravském kraji meziročně klesl o pětinu na 35,0 tisíce kusů a podíl na republikovém celku se snížil z 9,9 % v roce 2015 na 7,2 % v roce 2016.

Ke sledovanému datu dosáhly v Jihomoravském kraji stavy skotu celkem svým počtem 63,4 tisíce kusů 101,7 % předchozí srovnatelné skutečnosti. Nárůst stavů skotu evidovaly všechny kraje s výjimkou kraje Plzeňského (snížení o 3,6 tisíce kusů), kraje Olomouckého (snížení o 1,2 tisíce kusů) a Královéhradeckého. Největší meziroční navýšení počtu skotu v porovnání podle krajů je evidováno v Kraji Vysočina (nárůst o 3,6 tisíce kusů), který také vykazuje nejpočetnější stáda skotu (223,0 tisíce kusů) s podílem na republikovém celku 15,8 %.

V Jihomoravském kraji tvoří podíl krav na skotu celkem téměř 39,6 %. Chovy krav se ke sledovanému období meziročně rozrostly o 253 kusů na 25,1 tisíce kusů. Kromě krajů Olomouckého a Plzeňského vykázaly navýšení chovů krav všechny kraje, z nich největší nárůst je v kraji Středočeském vč. Hlavního města Prahy (navýšení o 1,5 tisíce kusů), za který se řadí Kraj Vysočina (1,2 tisíce kusů).

V Jihomoravském kraji se stavy ovcí, které v mezikrajském porovnání tvoří po Olomouckém kraji druhou nejmenší část republikového celku (4,3 %), dosáhly 9,4 tisíce kusů. Meziroční pokles stavů ovcí vykázaly všechny kraje - největší propad uvádí Plzeňský kraj (snížení o 2,9 tisíce kusů). V České republice se chovy ovcí zredukovaly z 231,7 tisíce kusů v roce 2015 na letošních 218,5 tisíce kusů.

Soupisem hospodářských zvířat k 1. dubnu 2016 bylo zjištěno, že v Jihomoravském kraji je chováno 1 361 koní, což je o 191 kusů méně ve srovnání s loňskem, a 1 446 koz, jejichž chovy se proti roku 2015 snížily o 55 kusů.

Soupis hospodářských zvířat v Jihomoravském krajiSoupis hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

Vývoj stavů drůbeže v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2016Vývoj stavů drůbeže v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2016

Vývoj stavů prasat v Jihomoravském kraj v letech 2008 až 2016Vývoj stavů prasat v Jihomoravském kraj v letech 2008 až 2016

Vývoj stavů skotu v Jihomoravském kraj v letech 2008 až 2016Vývoj stavů skotu v Jihomoravském kraj v letech 2008 až 2016

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230