Průmysl v roce 2019

 

V roce 2019 bylo v průmyslových podnicích na jižní Moravě zaměstnáno 69 tisíc osob, jejich průměrná mzda dosáhla hodnoty 34 159 Kč. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy zaznamenaly mezi kraji druhý největší pokles, a to o 7,8 %.

Téměř 250 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci) sídlících v Jihomoravském kraji zaměstnávalo v roce 2019 přibližně 69,0 tisíc osob (meziročně pokles o 4,2 %). Ve velikosti zaměstnanosti v průmyslu obsadil Jihomoravský kraj v mezikrajském porovnání 4. místo. Nejvíce pracujících v průmyslu má Středočeský kraj (110,7 tisíc osob), následuje Moravskoslezský kraj (108,1 tisíc osob) a Praha (80,9 tisíc osob). Pouze ve 2 krajích (Jihočeském a Středočeském) došlo k meziročnímu nárůstu počtu zaměstnanců, v Moravskoslezském kraji se počet zaměstnanců oproti předchozímu roku nezměnil. Největší pokles byl zaznamenán v Královéhradeckém kraji, a to o více než 10 %.

Průměrná mzda v jihomoravských průmyslových podnicích dosáhla výše 34 159 Kč a byla uprostřed mzdového rozpětí mezi jednotlivými kraji. Oproti roku 2018 mzda na jižní Moravě vzrostla o 5,0 %, což byl o 0,9 p. b. nižší nárůst než je průměr republiky. Nejvíce si polepšili zaměstnanci jihočeských průmyslových podniků, ve kterých se mzda zvýšila o 8,0 %. Nejvyšší mzdu pobírají zaměstnanci ve Středočeském kraji (44 815 Kč).

V roce 2019 podniky v Jihomoravském kraji utržily 248,9 mld. Kč za prodej výrobků a služeb průmyslové povahy, což je o 7,8 % (o 21,0 mld. Kč) méně než v roce předcházejícím. Ještě výraznější propad tržeb (12,7 %) zaznamenal Královéhradecký kraj, naopak růst o více než 5 procent vykazuje Pardubický kraj a hl. město Praha.

Tab. Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2019*)
(předběžné údaje)Tab. Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2019

Graf Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském krajiGraf Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: iveta.konecna@czso.cz
Tel.: 542 528 105

  • Průmysl v Jihomoravském kraji v roce 2019 (komentář v PDF)
  • Průmysl v Jihomoravském kraji v roce 2019 (tabulka v XLSX)