Průmysl v roce 2018

 

V roce 2018 bylo v průmyslových podnicích na jižní Moravě zaměstnáno 72,3 tisíce osob, jejich průměrná mzda dosáhla hodnoty 32 526 Kč. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy zaznamenaly mezi kraji nejvyšší nárůst, a to o 10 %.

Téměř 260 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci) sídlících v Jihomoravském kraji zaměstnávalo v roce 2018 přibližně 72,3 tisíc osob (meziročně nárůst o 2,3 %). Ve velikosti zaměstnanosti v průmyslu obsadil Jihomoravský kraj v mezikrajském porovnání 4. místo. Nejvíce pracujících v průmyslu má Středočeský kraj (108,8 tisíc osob), následuje Moravskoslezský kraj (107,8 tisíc osob) a Praha (81,2 tisíc osob). V šesti krajích České republiky došlo v průmyslu k poklesu počtu zaměstnanců, nejvíce v Karlovarském kraji (o 2,0 %), v ostatních osmi krajích včetně Jihomoravského se projevil nárůst, nejvyšší v Ústeckém kraji (o 6,4 %).

Tab. Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2018*)
(předběžné údaje)Tab. Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2018

Průměrná mzda v jihomoravských průmyslových podnicích dosáhla výše 32 526 Kč a byla uprostřed mzdového rozpětí mezi jednotlivými kraji. Oproti roku 2017 mzda na jižní Moravě vzrostla o 7,4 %, což byl o 0,2 p. b. nižší nárůst než je průměr republiky. Nejvíce si polepšili zaměstnanci středočeských průmyslových podniků, kde průměrná mzda 41 874 Kč (mezi kraji nejvyšší) znamenala meziroční nárůst o 9,8 %.

V roce 2018 podniky v Jihomoravském kraji utržily 269,9 mld. Kč za prodej výrobků a služeb průmyslové povahy, což je o 10,0 % (o 24,6 mld. Kč) více než v roce předcházejícím a tento desetiprocentní nárůst je mezi kraji nejvyšší. Pouze Kraj Vysočina a hl. město Praha vykázaly meziroční pokles tržeb, i když nepatrný (1,0; resp. 0,5 %).

Graf Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském krajiGraf Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: iveta.konecna@czso.cz
Tel.: 542 528 105

  • Průmysl v Jihomoravském kraji v roce 2018 (komentář v PDF)