Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2021 a v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ve 3. čtvrtletí 2021 částky 36 852 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla o 6,0 %, tj. o 2 097 Kč, reálně vzrostla s ohledem na inflaci o 1,8 %. V 1. až 3. čtvrtletí 2021 průměrná mzda v kraji činila 36 213 Kč, což bylo proti srovnatelnému období roku 2020 o 2 449 Kč více. Nominální růst tak dosáhl 7,3 %, reálný růst činil 4,1 %.

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2021

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2021 částky 36 852 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2020 vzrostla o 2 097 Kč, tj. o 6,0 %. V mezikrajském srovnání byla mzda 3. nejvyšší (po hl. m. Praze a Středočeském kraji), ve srovnání s průměrem republiky ale byla o 647 Kč nižší. Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 5. nejvyšší a republikový růst převýšil o 0,3 bodu. Nominální růst mezd byl zaznamenán ve všech krajích ČR.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 3. čtvrtletí 2021 činila míra inflace 4,1 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Jihomoravském kraji tak s ohledem na inflaci vzrostla o 1,8 %. Je třeba dodat, že reálný růst mzdy ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán ve všech krajích, v ČR reálná mzda vzrostla o 1,5 %.

Objem mezd vzrostl o 7,1 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 1,0 %. Subjekty v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2021 zaměstnávaly 462,4 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Mezi kraji to byl 2. nejvyšší počet (po hl. m. Praze) a byl o 4,8 tisíc osob vyšší než ve stejném období roku 2020. Zvýšení počtu zaměstnaných ve 3. čtvrtletí bylo zaznamenáno v 11 krajích ČR.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 3. čtvrtletí 2021
(předběžné výsledky)

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 výše 36 213 Kč a proti srovnatelnému období minulého roku vzrostla o 2 449 Kč (o 7,3 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy 3. nejvyšší, ve srovnání s republikovým průměrem mzda zaostávala o 834 Kč. Růst mzdy v kraji sice o 0,5 procentního bodu převýšil republikový růst, ale mezi kraji byl až 8. nejvyšší.

Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. až 3. čtvrtletí 2021
(předběžné výsledky)

Spotřebitelské ceny se v 1. až 3. čtvrtletí 2021 zvýšily o 3,1 % (index spotřebitelských cen za celou ČR), reálná mzda tak v kraji proti srovnatelnému období roku 2020 vzrostla o 4,1 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, nejvyšší v Královéhradeckém kraji. V rámci ČR reálná mzda za uplynulých 9 měsíců roku 2021 vzrostla o 3,6 %.

Objem mezd v kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 proti stejnému období minulého roku vzrostl o 7,5 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,2 %. V 1. až 3. čtvrtletí dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené počty) v subjektech v Jihomoravském kraji 459,7 tisíc osob, proti srovnatelnému období minulého roku se zvýšil o 1,1 tisíc osob.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

 Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172