Požáry v Jihomoravském kraji v roce 2020

 

V roce 2020 bylo na území Jihomoravského kraje likvidováno 1 399 požárů, bylo při nich zraněno 105 osob a 24 osob při nich přišlo o život. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 167 mil. Kč, zásahem však byly uchráněné hodnoty ve výši 572 mil. Kč.

Počet požárů v kraji v roce 2020 meziročně poklesl o 191 případů. Byl o 468 případů nižší, než je průměr počtu požárů v letech 2000 až 2019 (1 867) a zároveň byl od roku 2000 počtem nejnižším. K nejvyššímu počtu požárů v kraji ve sledovaném období došlo v roce 2003 (2 786 požárů).

Počet požárů sice poklesl, ale přímá škoda způsobená požáry vzrostla. Škoda ve výši 167,1 mil. Kč se proti předešlému roku zvýšila o více než čtvrtinu (nárůst o 37,3 mil. Kč, tj. o 28,7 %). Jedním požárem byla v roce 2020 v průměru způsobena škoda ve výši 119,5 tis. Kč. K nejničivějším požárům v kraji v roce 2020 patřil požár skladovací haly v Pouzdřanech na Břeclavsku se škodou 12,2 mil. Kč, požár lakovny dřevovýroby v Holasicích se škodou ve výši 10,0 mil. Kč a požár kombajnu v Trboušanech se škodou 8,0 mil. Kč (obě obce v okrese Brno-venkov). Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry byla v kraji zaznamenána v roce 2016, a to 499,3 mil. Kč.

Graf 1 Počet požárů a přímá škoda připadající na jeden požár v Jihomoravském krajiGraf 1 Počet požárů a přímá škoda připadající na jeden požár v Jihomoravském kraji

Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2020 dosáhla částky 572,0 mil. Kč a představovala více než trojnásobek hodnoty přímých škod. Z tohoto pohledu nejúspěšnějším rokem byl rok 2007, kdy sice byla způsobena přímá škoda ve výši přesahující 200 mil. Kč, uchráněné hodnoty však dosahovaly desetinásobku.

Graf 2 Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Jihomoravském krajiGraf 2 Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Jihomoravském kraji

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví. V roce 2020 při požárech v kraji zemřelo 24 osob a dalších 105 osob bylo zraněno. Počet zemřelých byl v přehledu následků požárů od roku 2000 v kraji 2. nejvyšší. Nejtragičtějším rokem ve sledovaném období byl rok 2004, kdy při požárech zemřelo 27 osob, z pohledu počtu zraněných potom rok 2016 se 160 zraněnými.

Graf 3 Škody na zdraví při požárech v Jihomoravském krajiGraf 3 Škody na zdraví při požárech v Jihomoravském kraji

Z pohledu meziokresního srovnání v Jihomoravském kraji k nejvíce požárům v roce 2020 došlo v Brně-městě (456 požárů, tj. 32,6 % krajského celku). V relativním vyjádření počtu požárů však nejhorší situace byla v okrese Blansko, kde na 10 000 obyvatel v roce 2020 připadlo 12,6 požárů. Nejnižší „požárovost“ byla zaznamenána v okrese Vyškov (10,5 požárů na 10 000 obyvatel). Meziroční pokles počtu požárů byl zaznamenán ve všech okresech v kraji s výjimkou Blanenska, v relativním vyjádření k nejvýraznějšímu snížení došlo v okrese Znojmo – pokles o 44,9 %.

Tab. Požáry v Jihomoravském kraji a jeho okresech
Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČRTab. Požáry v Jihomoravském kraji a jeho okresech

Počet požárů v Jihomoravském kraji v roce 2020 byl ve srovnání s ostatními kraji 5. nejvyšší. Nejvíce požárů bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (2 610), nejméně v Karlovarském kraji (672 požárů). V přepočtu v Jihomoravském kraji připadlo na 10 000 obyvatel 11,7 požárů, což byla mezi kraji nejnižší hodnota. Nelichotivé prvenství v tomto způsobu vyjádření patřilo Ústeckému kraji (23,7 požárů na 10 000 obyvatel). Je nutno ale uvést, že počet požárů v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem poklesl ve všech krajích s výjimkou Plzeňského a Zlínského kraje a Kraje Vysočina.

Graf 4 Počet požárů celkem a přímá škoda podle krajů v roce 2020Graf 4 Počet požárů celkem a přímá škoda podle krajů v roce 2020

Méně příznivé pro Jihomoravský kraj bylo porovnání škod na zdraví. Počet zemřelých při požárech v kraji byl 2. nejvyšší, nelichotivé prvenství připadlo Moravskoslezskému kraji, kde při požárech zemřelo 26 lidí. Počet zraněných při požárech byl mezi kraji 5. nejvyšší. Přepočteme-li počet usmrcených na 1 tisíc požárů, pak požáry s nejtragičtějšími následky byly v roce 2020 právě v Jihomoravském kraji – na 1 tisíc požárů připadlo 17,2 usmrcených.

Graf 5 Škody na zdraví při požárech podle krajů v roce 2020Graf 5 Škody na zdraví při požárech podle krajů v roce 2020

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Požáry v Jihomoravském kraji v roce 2020 (komentář v PDF)
  • Požáry v Jihomoravském kraji v roce 2020 (tabulka v XLSX)