Požáry v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

V roce 2017 bylo na území Jihomoravského kraje likvidováno 1 763 požárů, bylo při nich zraněno 135 osob a 14 osob při nich přišlo o život. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 191 mil. Kč, zásahem však byly uchráněné hodnoty ve výši 1,17 mld. Kč.

Počet požárů v kraji v roce 2017 meziročně vzrostl o 258 případů. Ovšem z grafu 1 je zřejmé, že v roce 2016 byl počet požárů ve znázorněném období nejnižší. Počet požárů v roce 2017 byl o 140 případů nižší, než je 20letý průměr počtu požárů (1 903). K nejvyššímu počtu požárů v kraji v uplynulých 20 letech došlo v roce 2003 (2 786 požárů).

Počet požárů sice vzrostl, ovšem přímá škoda způsobená požáry v roce 2017 ve výši 190,8 mil. Kč proti předešlému roku poklesla témě o dvě třetiny (pokles o 308,5 mil. Kč, tj. o 61,8 %). Rok 2016 byl ovšem výší přímé škody výjimečný, neboť částka 499,3 mil. Kč byla v minulých letech nejvyšší. Jedním požárem byla v roce 2017 v průměru způsobena škoda ve výši 108,2 tisíc Kč. K nejničivějším požárům v kraji v roce 2017 patřil požár se škodou 16 mil. Kč a dva požáry, u nichž škoda dosáhla 8 mil. Kč.

Graf 1 Počet požárů a přímá škoda připadající na jeden požár v Jihomoravském krajiGraf 1 Počet požárů a přímá škoda připadající na jeden požár v Jihomoravském kraji

Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2017 dosáhla částky 1,17 mld. Kč a představovala šestinásobek hodnoty přímých škod. Z tohoto pohledu nejúspěšnějším rokem byl rok 2007, kdy sice byla způsobena přímá škoda ve výši přesahující 200 mil. Kč, uchráněné hodnoty však dosahovaly desetinásobku.

Graf 2 Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Jihomoravském krajiGraf 2 Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Jihomoravském kraji

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví. V roce 2017 při požárech v kraji zemřelo 14 osob a dalších 135 osob bylo zraněno. Za 20 let při požárech v Jihomoravském kraji zahynulo celkem 316 osob a zraněno bylo v součtu 2 399 osob. Nejtragičtějším rokem ve sledovaném období byl rok 2004, kdy při požárech zemřelo 27 osob, z pohledu počtu zraněných rok 2016 se 160 zraněnými.

Graf 3 Škody na zdraví při požárech v Jihomoravském krajiGraf 3 Škody na zdraví při požárech v Jihomoravském kraji

Z pohledu meziokresního srovnání v Jihomoravském kraji k nejvíce požárům v roce 2017 došlo v Brně-městě (529 požárů, tj. 30,0 % krajského celku). V relativním vyjádření počtu požárů však nejhorší situace byla v okrese Znojmo, kde na 10 000 obyvatel v roce 2017 připadlo 21,3 požárů. Právě v tomto okrese došlo k nejvýraznějšímu meziročnímu nárůstu počtu požárů (o 111 požárů, tj. o 84,7 %). Pouze v okrese Vyškov se počet požárů meziročně snížil a byl zde i nejnižší počet požárů v absolutním vyjádření. V přepočtu na 10 000 obyvatel byla nejnižší „požárovost“ v okrese Blansko (11,4 požárů na 10 000 obyvatel.

Tab. Požáry v Jihomoravském kraji a jeho okresech
Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČRTab. Požáry v Jihomoravském kraji a jeho okresech

Počet požárů v Jihomoravském kraji v roce 2017 byl ve srovnání s ostatními kraji 4. nejvyšší. Nejvíce požárů bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (2 404), nejméně v Karlovarském kraji (639 požárů). V přepočtu v Jihomoravském kraji připadlo na 10 000 obyvatel 14,9 požárů, což byla mezi kraji 6. nejnižší hodnota. Prvenství v tomto způsobu vyjádření patřilo paradoxně Karlovarskému kraji (21,6 požárů na 10 000 obyvatel), nejnižší „požárovost“ byla ve Zlínském kraji (12,3). Je nutno uvést, že počet požárů v roce 2017 ve srovnání s předchozím rokem poklesl pouze ve 4 krajích (v Praze, Ústeckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji). V ČR došlo celkem k 16 757 požárům, což bylo o 504 více než v roce 2016.

Graf 4 Počet požárů celkem a přímá škoda podle krajů v roce 2017Graf 4 Počet požárů celkem a přímá škoda podle krajů v roce 2017

Méně příznivé pro Jihomoravský kraj bylo porovnání škod na zdraví. Počet zemřelých při požárech v kraji byl 2. nejvyšší, nelichotivé prvenství připadlo Středočeskému, kde při požárech zemřelo 16 lidí. Počet zraněných při požárech byl mezi kraji 3. nejvyšší (po Středočeském a Moravskoslezském kraji). Přepočteme-li počet usmrcených na 1 tisíc požárů, pak požáry s nejtragičtějšími následky byly v roce 2017 v Libereckém kraji – na 1 tisíc požárů připadlo 11,4 usmrcených. Naproti tomu v Pardubickém kraji se požáry obešly bez lidských obětí. V Jihomoravském kraji 7,9 usmrcených na 1 000 požárů představovalo 3. nejvyšší hodnotu.

Graf 5 Škody na zdraví při požárech podle krajů v roce 2017Graf 5 Škody na zdraví při požárech podle krajů v roce 2017

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172