Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022

 

V Jihomoravském kraji bylo v 1. až 2. čtvrtletí letošního roku vyrobeno 14,3 tis. t masa (bez drůbežího), což je o 709 t méně než loni ve stejném období. Vzrostla produkce hovězího a telecího masa, pokles byl zaznamenán u masa vepřového.

V 1. polovině roku 2022 dosáhla produkce masa (bez masa drůbežího) v Jihomoravském kraji necelých 14,3 tis. t jatečné hmotnosti, oproti 1. pololetí roku 2021 je to o 709 t méně. Kraj se na republikové hodnotě podílel 10,2 % a jeho objem výroby byl mezi ostatními kraji (při zahrnutí hl. m. Prahy do Středočeského kraje) pátý nejvyšší. Největším producentem masa byl Jihočeský kraj (27,7 tis. t), nejméně se ho vyprodukovalo v Karlovarském kraji (363 t). Vepřové maso tvořilo převažující část výroby v Jihomoravském kraji (87,9 %), téměř osmina vyprodukovaného objemu masa v kraji připadala na maso hovězí s telecím.

Množství hovězího a  telecího masa vyrobeného v lednu až červnu letošního roku představovalo 1,7 tis. t jatečné hmotnosti, meziročně vzrostlo o 116 t (o 7,3 %). V mezikrajském porovnání je to šestá nejvyšší výroba a na republikovém celku se podílela 5,0 %. Vepřového masa bylo v kraji vyprodukováno 12,6 tis. t, což je o 826 t méně než v loňském roce. Výroba v kraji byla čtvrtá nejvyšší (po Jihočeském kraji, kraji Středočeském vč. hl. m. Prahy a kraji Královéhradeckém) a na republikové hodnotě se podílela 11,8 %. Produkce skopového a kozího masa v Jihomoravském kraji se oproti minulému období zvýšila a přesáhla 3 t jatečné hmotnosti. Podíl kraje na republikové hodnotě se tak zvýšil o 2,2 procentního bodu na 5,5 %.

Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji
Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

V Jihomoravském kraji bylo v letošních prvních šesti měsících poraženo celkem 5 184 ks skotu, což je o 350 ks více než v loňském pololetí. Polovinu počtu tvořili býci a jednu třetinu krávy. Krav bylo poraženo o 533 ks více než v první polovině roku 2021, což je nárůst o 50,6 %. Živá hmotnost poraženého skotu činila průměrně 615,8 kg, což je meziročně o 3,1 kg více. Hmotnost i tak přesahovala průměrnou republikovou hodnotu, a to o 34,5 kg. Počet poražených prasat meziročně poklesl o 5,3 % na 137,6 tis., přičemž průměrná živá hmotnost prasete mírně klesla (o 0,8 kg). V kraji bylo poraženo 50 ovcí, to je o 32 ovcí více než v 1. pololetí loňského roku. Jejich průměrná hmotnost klesla o 3,7 kg na 46,4 kg. Nárůst o více než jednu desetinu byl zaznamenán u porážky jehňat. Živá hmotnost jehněte dosáhla 21,6 kg, což je meziročně o 1,5 kg více.

Graf 1 Výroba hovězího a vepřového masa v 1. až 2. čtvrtletí v letech 2013 až 2022
Graf 1 Výroba hovězího a vepřového masa v 1. až 2. čtvrtletí v letech 2013 až 2022

 

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 200

  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (komentář v PDF)
  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (tabulka v XLSX)
  • Zdroj informací: