Odhady sklizně v Jihomoravském kraji - červen 2020

 

Očekává se, že letošní sklizeň základních obilovin nedosáhne skutečnosti roku 2019. Na tomto propadu se podílí jak redukce osevní plochy pšenice, tak i nízký hektarový výnos obilovin. Předpokládá se, že jihomoravští zemědělci v mezikrajském srovnání sklidí z hektaru nejméně pšenice celkem, tritikale, řepky a jahod, také úroda třešní na jižní Moravě bude podprůměrná.

Na základě prvních letošních odhadů sklizní k 10. červnu se očekává, že průměrný hektarový výnos základních obilovin (bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) v Jihomoravském kraji mírně překročí skutečnost předchozího roku. Z plochy 153,2 tisíce hektarů oseté základními obilovinami, kterou jihomoravští zemědělci proti roku 2019 zredukovali o 3,3 tisíce hektarů, by se mělo sklidit 795,6 tisíce tun zrna, což představuje 98,4 % skutečnosti loňského roku.

Pšenice ozimá, která je nejčastěji pěstovanou obilovinou v Jihomoravském kraji, byla oseta na 105,0 tisících hektarech. Tato plocha, která je druhá největší z krajů v České republice, byla v porovnání s rokem 2019 zmenšena o 6,3 tisíce hektarů. Pokud však hektarový výnos bude podle očekávání 5,35 tun, což je o 0,07 tuny více proti roku 2019, pak se sklidí 561,2 tisíce tun zrna s meziročním propadem o 4,4 %. Hektarový výnos pšenice ozimé, který letos jihomoravští zemědělci očekávají, by měl být v mezikrajském porovnání nejmenší, opak vyčíslila Praha, a to 6,28 tuny, za kterou se zařadil Olomoucký kraj s hodnotou 6,08 tuny.

Tab.1 Odhad výnosů a sklizní zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 10. červnu 2020 Tab.1 Odhad výnosů a sklizní zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 10. červnu 2020

Osevní plochu pšenice jarní jihomoravští zemědělci zredukovali o 87 hektarů na letošních 1,9 tisíce hektarů. Sklizeň by měla dosáhnout 7,7 tisíce tuny, loni to bylo o 637 tun méně. Hektarový výnos této plodiny v krajích by se měl podle prvních odhadů pohybovat od 3,99 tuny v Karlovarském kraji do 4,52 v hlavním městě Praze, za kterým se umístil Středočeský kraj se 4,41 tuny. V Jihomoravském kraji se očekává, že se z hektaru sklidí 4,00 tuny, což je mezi kraji druhá nejnižší hodnota.

V letošním roce by jihomoravští zemědělci měli sklidit 136,8 tisíce tun ječmene jarního, loni to bylo 131,2 tisíce tuny. Toto navýšení je v plném rozsahu ovlivněno rozšířením osevní plochy, která byla meziročně navýšena o 1,7 tisíce hektarů na letošních 28,1 tisíce hektarů. Hektarový výnos ječmene jarního by měl dosáhnout 4,87 tuny, loňská skutečnost představovala 4,97 tuny.

Nižší hektarový výnos se odhaduje i u ječmene ozimého (snížení o 0,22 tuny/ha). Pokud se naplní toto očekávání, mělo by se z plochy 11,0 tisíce hektarů, která je proti roku předchozímu rozšířena o 1,1 tisíce hektarů, sklidit 58,5 tisíce tun zrna.

Žitem bylo letos v Jihomoravském kraji oseto 3,1 tisíce hektaru. Odhadovaná produkce je 14,9 tisíce tuny, čímž by byla loňská skutečnost překročena o 10,8 %. Odhad hektarového výnosu této plodiny se v krajích pohybuje od 4,62 tuny ve Zlínském kraji do, pokud vyčleníme hlavní město Prahu s výnosem 5,42 tuny, 5,17 tuny ve Středočeském kraji. Jihomoravští zemědělci očekávají, že z hektaru sklidí 4,78 tuny žita, a to je druhá nejnižší hodnota mezi kraji.

Osevní plocha ovsa byla v letošním roce rozšířena o 253 hektarů na 2,1 tisíce hektarů. Při hektarovém výnosu 3,35 tuny, což je o 0,39 tuny více proti loňskému roku, by se mělo sklidit 6,9 tisíce tuny, a to by bylo o 29,0 % více než v roce 2019

Odhaduje se, že úroda tritikale by letos měla být nižší o 5,3 %, a to nejen kvůli redukci osevní plochy, ale i propadu hektarového výnosu. Při hektarovém výnosu, který je v mezikrajském porovnání nejnižší a dosahuje 4,54 tuny, by se mělo sklidit 9,6 tisíce tun zrna, a to je o 5,3 % méně v porovnání s rokem 2019.

Meziroční zmenšení osevní plochy řepky o 5,4 tisíce hektarů na letošních 34,1 tisíce hektarů, což je 4. největší plocha mezi kraji, bude v letošním roce důvodem propadu objemu sklizně. Očekává se, že hektarový výnos, který by měl mírně překročit hodnotu loňského roku, dosáhne 2,98 tuny. Tento objem je podle odhadu nejnižší v mezikrajském porovnání a představuje 96,6 % republikové hodnoty.

Graf 1 Osevní plochy v letech 2010 až 2020 a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech
           2010 až 2019 vč. odhadu sklizně k 10. 6. 2020 v Jihomoravském kraji

Graf 1 Osevní plochy v letech 2010 až 2020 a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2010 až 2019 vč. odhadu sklizně k 10. 6. 2020 v Jihomoravském kraji  

Letošní rok byl pro jihomoravské pěstitele jahod v porovnání s rokem 2019 příznivější. Podle odhadu se z hektaru sklidí 4,17 tun jahod, což je proti předchozímu roku o 0,64 tuny více. I přes toto navýšení se jedná o hodnotu, která je v mezikrajském srovnání nejnižší. Kvůli redukci plochy, na které se letos jahody pěstují, z 50 hektarů na 42 hektarů, se letos sklidí proti roku 2019 o 2 tuny méně jahod, a to 173 tun.

Letošní redukce počtu stromů a také propad výnosu třešní na jižní Moravě se promítne do objemu sklizně, která bude proti loňsku téměř čtvrtinová. Při odhadovaném výnosu 1,29 kg z jednoho stromu, což je nejnižší hodnota mezi kraji, se sklidí pouze 39 tun třešní. Tento objem je nejmenší při porovnání dat dostupných od roku 2002. Málo třešní se sklidilo i v roce 2012 a v roce 2005, ale objem sklizně i v těchto letech překročil 50 tun. Nejvíce třešní bylo v roce 2006, kdy se ze 45 481 stromů očesalo 206 tun plodů. Průměrná sklizeň třešní z jednoho stromu v letech 2002 až 2019 se pohybovala od 1,14 kg v roce 2012 do 4,87 v roce 2003.

Jihomoravští zemědělci letos sklidí 828 tun višní. Toto množství bude, pokud se očekávání naplní, v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší, prvenství drží kraj Středočeský (1 689 tun), za něj se zařadil Liberecký kraj (834 tun). Z jednoho stromu se v Jihomoravském kraji letos sklidí 7,32 kg ovoce, v roce předchozím to bylo o 0,63 kg méně.

Na jižní Moravě se letos z jednoho keře rybízu získá průměrně 1,61 kg plodů, a to je proti roku 2019 čtyřnásobné množství. Tato hodnota je nejvyšší jak mezi kraji, tak i za období od roku 2003. Z 222,4 tisíce keřů rybízu se sklidí 358 tun ovoce, loni se z 221,8 tisíce keřů sklidilo pouze 88 tun tohoto ovoce.

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230