Odhady sklizně - srpen 2019

 

Očekává se, že letošní hektarové výnosy základních obilovin na jižní Moravě budou v porovnání s loňskem vyšší a také sklizeň překročí loňskou skutečnost. Výjimka bude jen u pšenice jarní, které se vyprodukuje méně z důvodu redukce osevní plochy. Nižší úroda se přepokládá u řepky a cukrovky technické, a to kvůli zmenšení osevní plochy a také propadu hektarového výnosu.

Podle zpřesněných odhadů, které Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2019, se očekává sklizeň základních obilovin v Jihomoravském kraji ve výši 818,6 tisíce tun, což je o 66,2 tisíce tun více v porovnání s loňskem. Průměrný hektarový výnos 5,23 tuny je proti roku 2018 vyšší o 0,37 tuny, ale i přes toto meziroční navýšení se jedná o nejnižší hodnotu mezi kraji. Očekává se, že ze základních obilovin nebude překročen objem sklizně z roku 2018 pouze u pšenice jarní.

Na 72,3 % osevní plochy základních obilovin, která představuje 156,6 tisíce hektarů, pěstují jihomoravští zemědělci pšenici celkem. Očekává se, že se letos sklidí 599,6 tisíce tun této plodiny, v roce 2018 to bylo o 39,5 tisíce tun méně. Hektarové výnosy pšenice ozimé i jarní jsou v mezikrajském porovnání nejnižší. Pšenice ozimé by se z hektaru mělo sklidit 5,32 tuny, to je o 0,34 tuny více proti skutečnosti roku 2018. Osevní plochu pšenice jarní jihomoravští zemědělci zredukovali z loňských 2,8 tisíce hektarů na letošní 2,0 tisíce hektarů, což se promítlo do objemu sklizeného zrna, který by měl být proti roku 2018 nižší o více jak čtvrtinu. Hektarový výnos by měl být nad loňskou hodnotou o 0,03 tuny.

V Jihomoravském kraji bylo oseto ječmenem celkem 36,2 tisíce hektarů, ze kterých by se mělo sklidit 188,5 tisíce tun zrna. Při správnosti tohoto předpokladu by byla skutečnost loňského roku překročena o 12,7 %. Hektarový výnos, jehož hodnota by měla představovat 5,20 tuny, bude v porovnání mezi kraji nejnižší. Ječmenem jarním bylo letos oseto 26,4 tisíce hektarů a při průměrném hektarovém výnosu 5,06 tuny by se mělo sklidit 133,5 tisíce tun zrna, a to je o 3,9 tisíce tun více než loni. Také u ječmene ozimého, který zabírá 9,8 tisíce hektarů osevní plochy, se čeká, že hektarový výnos bude v porovnání s rokem 2018 vyšší o 0,59 tuny a dosáhne 5,60 tuny. Ale i přes navýšení zůstává tato hodnota mezi kraji nejnižší.

Jihomoravští zemědělci rozšířili osevní plochu žita, ovsatritikale a také očekávají, že letošní hektarové výnosy u těchto plodin budou proti roku 2018 vyšší. V mezikrajském porovnání hektarového výnosu ovsa i tritikale jsou letošní hodnoty nejnižší.

Graf 1 Osevní plocha v letech 2009 až 2019 a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2009 až 2018 vč. odhadu sklizně k 15. 8. 2019 v Jihomoravském kraji Graf 1 Osevní plocha v letech 2009 až 2019 a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2009 až 2018 vč. odhadu sklizně k 15. 8. 2019 v Jihomoravském kraji  

Osevní plocha kukuřice na zrno na jižní Moravě byla letos rozšířena proti loňsku o 1,3 tisíce hektarů na 39,1 tisíce hektarů a tvoří více jak polovinu republikového celku s touto plodinou. Letošní hektarový výnos by měl být proti loňsku vyšší o 1,07 tuny a měl by dosáhnout 6,81 tuny. Pokud se toto očekávání naplní, tak by se sklidilo 266,1 tisíce tun zrna s meziročním nárůstem o 22,6 %.

Řepce na jižní Moravě se letos nedařilo. Hektarový výnos bude podle odhadu nejnižší mezi kraji a dosáhne pouze 3,01 tuny. Kvůli redukci osevní plochy ze 42,8 tisíce hektarů v roce 2018 na 39,4 tisíce hektarů v roce 2019 a současně i meziročním propadu hektarového výnosu 0,31 tuny se vyprodukuje této plodiny méně, a to 118,5 tisíce tun, loni to bylo 142,1 tisíce tun. Cukrovky technické se letos sklidí o čtvrtinu méně, a to nejen z důvodu nižšího hektarového výnosu, ale zejména kvůli redukci osevní plochy.

V Jihomoravském kraji se letos pěstovaly okurky nakládačky na ploše 211 hektarů s podílem na republikovém celku 62,2 %. Hektarový výnos, který představuje 19,55 tuny, bude v porovnání s loňskem o 2,42 tuny nižší, a proti hodnotě, kterou letos uvádí Ústecký kraj, více jak poloviční. 

Graf 2 Hektarové výnosy v Jihomoravském kraji a České republice v  letech 2009 až 2018 vč. odhadu výnosu k 15. 8. 2019  Graf 2 Hektarové výnosy v Jihomoravském kraji a České republice v  letech 2009 až 2018 vč. odhadu výnosu k 15. 8. 2019

Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle krajů k 15. 8. 2019  Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle krajů k 15. 8. 2019

Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 15. 8. 2019  Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 15. 8. 2019

Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 15. 8. 2019  Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 15. 8. 2019

 

Poznámka

Kraje v grafech 3 až 5 jsou řazeny v pořadí podle výše hektarového výnosu.

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230