Odhady sklizně - červenec 2018

 

Podle zpřesněných odhadů, které Český statistický úřad zpracoval k 15. červenci 2018, se očekává sklizeň základních obilovin (tj. bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) v Jihomoravském kraji ve výši 749,1 tisíce tun s propadem proti předchozímu roku o 16,2 tisíce tun. Menší sklizeň bude způsobena nejen redukcí osevní plochy, ale také nižším hektarovým výnosem. Průměrný hektarový výnos by letos neměl dosáhnout skutečnosti předchozího roku u pšenice ozimé a ječmene ozimého i jarního. Podle šetření bude letos objem sklizeného ovoce z broskvoní, třešní i višní proti roku 2017 více jak dvojnásobný, u meruněk více jak trojnásobný.

V Jihomoravském kraji by podle odhadu k 15. červenci 2018 mělo být při očekávaném hektarovém výnosu 4,84 tun sklizeno celkem 749,1 tisíce tun základních obilovin. Meziroční propad v případě správnosti tohoto odhadu by představoval 16,2 tisíce tun.

Jihomoravský kraj je v mezikrajském srovnání po Středočeském kraji druhým největším pěstitelem pšenice ozimé. Podle odhadu by jihomoravští zemědělci měli sklidit 546,7 tisíce tun zrna, což je o 0,2 % více proti loňské skutečnosti. Na tomto nárůstu se podílí rozšíření osevní plochy téměř o 1,4 tisíce hektarů. Průměrný hektarový výnos, který by podle šetření měl být o 0,05 tun nižší v porovnání s rokem 2017, by měl dosáhnout 4,95 tun, což je mezi kraji nejnižší hodnota, opak vykázalo Hlavní město Praha (5,76 tun/ha), za kterým se umístil Olomoucký kraj s 5,59 tunami z hektaru.

V letošním roce jihomoravští zemědělci zredukovali osevní plochu pšenice jarní z loňských 4,2 tisíce hektarů na letošních 2,8 tisíce hektarů. Z tohoto důvodu bude sklizeň proti roku 2017 nižší, a to až o 3,3 tisíce tun. Odhaduje se, že průměrný hektarový výnos této obiloviny by měl v letošním roce dosáhnout 3,97 tun, loni se z hektaru sklidilo 3,41 tun. I přes tento meziroční nárůst průměrného hektarového výnosu jsou zaznamenané hodnoty Jihomoravského kraje nejnižší. 

Jihomoravští zemědělci v letošním roce zmenšili osevní plochu s ječmenem jarním o 2,5 tisíce hektarů na 27,9 tisíce hektarů. Kvůli nižšímu průměrnému hektarovému výnosu, který by měl letos dosáhnout 4,58 tuny, by se mělo sklidit 127,9 tisíce tun zrna. V případě správnosti tohoto odhadu bude sklizeň v porovnání s loňskem nižší o 11,7 %. Také ječmene ozimého by se letos mělo urodit méně, a to i přes rozšíření osevních ploch. Z hektaru by se mělo sklidit 5,03 tun, loni to bylo 5,49 tun.

Předpokládá se, že letošní sklizeň žita, ovsatritikale na jižní Moravě překročí skutečnost loňského roku. Důvodem je nejen rozšíření osevních ploch, ale očekává se i v porovnání proti roku 2017 vyšší hektarový výnos. I přes toto meziroční navýšení je průměrný hektarový výnos na jižní Moravě v letošním roce v mezikrajském porovnání nejnižší u žita a ovsa, u tritikale je po Moravskoslezském kraji druhý nejnižší.

V letošním roce jihomoravští zemědělci oseli řepkou 42,8 tisíce hektarů, což je o 3,5 tisíce hektarů více než v předchozím roce. Průměrný hektarový výnos by měl dosáhnout 3,15 tun, loni to bylo 2,69 tun. Při správnosti tohoto odhadu by se mělo sklidit 135,0 tisíce tun řepky. Pokud se předpoklad naplní, sklizeň této komodity by byla v mezikrajském porovnání třetí největší. Prvenství v produkci řepky drží Středočeský kraj, kde by se letos mělo sklidit 279,0 tisíce tun řepky, druhým krajem v pořadí je Jihočeský kraj se sklizní 136,4 tisíce tun.

Letošní sklizeň máku na jižní Moravě bude proti loňsku téměř poloviční. K tomuto propadu přispěla nejen redukce osevní plochy, ale i nízký hektarový výnos. Průměrný hektarový výnos se letos pohybuje od 0,48 tun ve Zlínském a Jihomoravském kraji do 0,60 tun v Karlovarském kraji.

Předpokládá se, že by v letošním roce měli jihomoravští zemědělci sklidit 4,3 tisíce tun mrkve. Tento objem je o pětinu menší v porovnání s rokem 2017. Důvodem tohoto propadu je zmenšení osevní plochy z loňských 141 hektarů na letošních 109 hektarů. Očekává se, že i květáku a brokolice bude méně kvůli redukci osevní plochy. Naopak pěstitelům cibule se rok vydařil – z hektaru by se mělo sklidit až 35,74 tuny cibule, což je o 4,70 tuny více v porovnání s loňskem a také nejvyšší hodnota v mezikrajském porovnání.

Jihomoravský kraj je největším producentem okurek nakládaček, které se letos pěstují na 229 hektarech. Přestože osevní plocha byla rozšířena o 85 hektarů, tak sklizeň bude téměř o pětinu nižší. Důvodem je nízký průměrný hektarový výnos, který letos představuje 23,50 tun, loni to bylo 45,77 tun.

V České republice se letos podle odhadu sklidilo 3,2 tisíce tun jahod, z toho 1,0 tisíce tun ve Středočeském kraji. Na jižní Moravě se na 40 hektarech urodilo 198 tun plodů, loňská skutečnost tak byla překročena o 82,1 %. Průměrný hektarový výnos v krajích se pohybuje od 3,65 tun v Ústeckém kraji do 5,50 tun v Olomouckém kraji, v Jihomoravském kraji je to 4,98 tun jahod z hektaru.

Jihomoravský kraj je největším pěstitelem meruněk. Letos bylo z 384,7 tisíce stromů meruněk, což představuje více než tři čtvrtiny republikového celku, sklizeno 2,4 tisíce tun ovoce. Letošní úroda byla proti loňsku více jak trojnásobná. Průměrná sklizeň ovoce z jednoho stromu v České republice dosáhla 6,30 kg, v Jihomoravském kraji to bylo 6,28 kg.

Z 112,0 tisíce broskvoní se letos sklidilo 646 tun ovoce s podílem na republikovém celku 59,4 %. I když se z jednoho stromu sklidilo v porovnání s jinými kraji nejméně ovoce, tak úroda byla proti loňskému, pro pěstování ovoce nepříznivému roku vyšší téměř 2,6 krát. Průměrná sklizeň z jednoho stromu se v krajích pohybovala od 5,76 kg  v Jihomoravském kraji do 9,07 kg v Ústeckém kraji.

V Jihomoravském kraji se letos sklidilo téměř 1,2 tisíce tun višní, což je druhý největší objem mezi kraji. Předním producentem tohoto ovoce je Středočeský kraj. Letos se ze stromu na jižní Moravě očesalo průměrně 9,08 kg ovoce, loni to bylo 4,35 kg. Proti loňsku se letos více dařilo i třešním. Odhaduje se, že se sklidilo 222 tun tohoto ovoce, loni to bylo 91 tun. 

Tab.1 Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 15. červenci 2018Tab.1 Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 15. červenci 2018

 Graf 1 Osevní plochy v letech 2008 až 2018 a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2008 až  2017 vč. odhadu sklizně k 15. červenci 2018 v Jihomoravském kraji Graf 1 Osevní plochy v letech 2008 až 2018 a sklizeň vybraných zemědělských plodin             v letech 2008 až  2017 vč. odhadu sklizně k 15. červenci 2018 v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230