Odhady sklizně - červen 2018

 

Letošní objem sklizeného zrna základních obilovin na jižní Moravě by měl dosáhnout loňské srovnatelné skutečnosti. Sklizeň nejčastěji pěstované obiloviny, kterou je pšenice ozimá, by měla překročit loňskou hodnotu o 4,1 %, sklizeň žita by měla být o pětinu vyšší, ovsa o čtvrtinu  a tritikale o 2,5 %. Naopak čtvrtinový propad je odhadován u pšenice jarní, o 13 % by mělo být méně ječmene jarního a o 5,8 % ječmene ozimého. Podle letošních odhadů budou v porovnání mezi kraji nejnižší hektarové výnosy na jižní Moravě u pšenice ozimé, pšenice jarní a žita a po Hlavním městě Praze druhé nejnižší u ovsa a tritikale.

Na základě prvních letošních odhadů sklizní k 10. červnu se očekává, že objem sklizeného zrna základních obilovin (bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) v Jihomoravském kraji dosáhne skutečnosti loňského roku. Z osevní plochy 154,9 tisíce hektarů by se mělo sklidit 765,5 tisíce tun zrna; průměrné hektarové výnosy by tak byly jen mírně vyšší proti roku 2017.

Ve struktuře osevních ploch základních obilovin Jihomoravského kraje převažuje pšenice ozimá s podílem na celku 71,2 %. Pokud se předpoklad naplní a z plochy 110,4 tisíce hektarů se sklidí 567,6 tisíce tun zrna, tak skutečnost roku 2017 bude překročena o 4 %. Podle odhadu by se měly průměrné hektarové výnosy v krajích České republiky pohybovat v rozmezí od 5,14 tun v Jihomoravském kraji do 5,80 tun v Hlavním městě Praze, za které se zařadil Olomoucký kraj s hodnotou 5,61 tun.

Pšenice jarní by se letos v Jihomoravském kraji mělo sklidit o čtvrtinu méně. Důvodem tohoto propadu je redukce osevní plochy z loňských 4,2 tisíce hektarů na 2,8 tisíce hektarů v letošním roce. Předpokládá se, že hektarové výnosy u této plodiny by měly překročit loňskou skutečnost, a to téměř o 14 %. I přes tento meziroční nárůst zůstává odhadovaný hektarový výnos v mezikrajském měřítku nejnižší, prvenství drží Hlavní město Praha s hodnotou 4,49 tun, za něj se zařadil Středočeský kraj s hodnotou o desetinu nižší.

Letošní osevní plocha ječmene jarního, která dosáhla 27,9 tisíce hektarů, byla o 2,5 tisíce hektarů menší v porovnání s loňskem. Očekává se, že když se z hektaru sklidí 4,50 tun zrna, což je o 0,27 tuny méně proti roku 2017, bude sklizeň této plodiny o 13 % nižší než v předchozím roce. Největším producentem této plodiny je Středočeský kraj, kde by se letos, pokud se naplní předpoklad, mělo sklidit 189,3 tisíce tun zrna. Jihomoravský kraj se umístil s hodnotou 125,5 tisíce tun na čtvrté nejvyšší příčce ještě za krajem Olomouckým a Krajem Vysočina.

Nižší hektarové výnosy v porovnání s loňskem by měly být i u ječmene ozimého, kterým Jihomoravští zemědělci oseli 7,5 tisíce hektarů. Kvůli nižším hektarovým výnosům by se mělo v letošním roce sklidit 36,8 tisíce tun zrna, což je proti roku 2017 o 2,3 tisíce tun méně.

Hektarové výnosy žita ozimého a jarního v Jihomoravském kraji by letos měly být téměř shodné s loňským rokem a dosáhnout by měly 4,02 tun, což je mezi kraji nejnižší hodnota. Protože jihomoravští zemědělci rozšířili o pětinu osevní plochu, očekává se i meziroční nárůst objemu sklizeného zrna. Sklidit by se mělo 10,6 tisíce tun, a to je v mezikrajském porovnání pátá největší hodnota.

Rozšíření osevní plochy ovsa z 1,4 tisíce hektarů v roce 2017 na 1,7 tisíce hektarů v letošním roce se promítne do objemu sklizně. Podle předpokladu by se mělo sklidit 5,5 tisíce tun, což je o čtvrtinu více proti předchozímu roku.

Očekává se, že sklizeň tritikale, která by měla činit téměř 8,6 tisíce tun, bude o 2,5 % vyšší v porovnání s loňským rokem. Řepkou bylo letos oseto 42,8 tisíce hektarů, což je o 3,5 tisíce hektarů více než v předchozím roce. Pokud budou odhady hektarových výnosů, které uvádí meziroční nárůst až o 8,7 %, správné, tak letošní sklizeň by měla dosáhnout 125,3 tisíce tun, a to je o 18,4 % více v porovnání s loňskem. Jihomoravský kraj má mezi kraji čtvrtou největší osevní plochu řepky, prvenství drží kraj Středočeský s 88,5 tisíci hektary, za něj se zařadil kraj Jihočeský s 44,3 tisíci hektary a Kraj Vysočina s 43,0 tisíci hektary.

Tab.1 Odhad výnosů a sklizní zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 10. červnu 2018

Tab.1 Odhad výnosů a sklizní zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 10. červnu 2018

Graf 1 Osevní plochy v letech 2008 až 2018 a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2008 až 2017 vč. odhadu sklizně k 10. 6. 2018 v Jihomoravském kraji

Graf 1 Osevní plochy v letech 2008 až 2018 a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2008 až 2017 vč. odhadu sklizně k 10. 6. 2018 v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230