Chov prasat v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2018

 

Stavy prasat k 30. 6. letošního roku dosáhly 167,7 tisíce kusů. Ve struktuře podle účelu chovu převažují prasata na výkrm s podílem na celku 37,1 %. V prvních šesti měsících letošního roku bylo vyrobeno 19,3 tisíce tun jatečných prasat, což je mezi kraji třetí nejvyšší hodnota.

K 30. červnu letošního roku činily stavy prasat v Jihomoravském kraji 167,7 tisíce kusů. Podle účelu chovu prasat je se stavem 62,2 tisíce kusů nejvíce zastoupena skupina zvířat určených pro výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců), z toho prasata o živé hmotnosti mezi 50 a 80 kg tvoří 57,7 %. Na celkovém počtu prasat se selata do 20 kg živé hmotnosti podílejí 24,7 %, mladá prasata od 20 do 50 kg živé hmotnosti 31,8 % a prasata chovná 6,4 %.

Průměrné stavy prasnic v Jihomoravském kraji ve sledovaném období představovaly 8,0 tisíce kusů. V období od ledna do konce června tohoto roku se narodilo celkem 120,0 tisíce selat, což je 7,4 % republikového celku. V Jihomoravském kraji připadá v průměru na 1 prasnici 14,9 narozených selat, a to je o 0,9 méně proti republikovému průměru.

Počet selat, která uhynula do odstavu, dosáhl v Jihomoravském kraji v prvních šesti měsících letošního roku 13,6 tisíce kusů. Z celkového počtu narozených selat činil podíl uhynulých selat v Jihomoravském kraji 11,3 %, v krajích České republiky se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 7,4 % v Karlovarském kraji do 15,3 % v Jihočeském kraji.

Na jižní Moravě bylo ve sledovaném období odchováno 106,4 tisíce selat. Z krajů České republiky vykázal nejnižší počet odchovaných selat na prasnici Jihočeský kraj (12,4), opak, a to 16,0, vykázal Ústecký kraj; Jihomoravský kraj uvádí hodnotu 13,2.

V Jihomoravském kraji se od ledna do konce června 2018 vyrobilo 19,3 tisíce tun jatečných prasat v živé hmotnosti, což je třetí nejvyšší hodnota mezi kraji, s podílem na republikovém celku 12,7 %. V České republice se v letošním prvním pololetí vyprodukovalo 152,0 tisíce tun jatečných prasat v živé hmotnosti, z toho nejvíce ve Středočeském kraji vč. Hlavního města Prahy (31,8 tisíce tun jatečných prasat), za něj se zařadil Kraj Vysočina (30,0 tisíce tun jatečných prasat).

Tab. 1 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji Tab. 1 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji

Poznámka: Z důvodu změny referenčního dne, kdy se stavy prasat v roce 2017 šetřily k 31. 7. a v roce 2018 k 30. 6., nelze data meziročně srovnávat.

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230