Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2018

 

Ve 4. čtvrtletí 2018 navštívilo hromadná ubytovací zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji celkem 406 tisíc hostů, strávili zde téměř 700 tisíc nocí. Zahraniční klientela se na počtu hostů i počtu přenocování podílela přibližně třetinou.

Počet hostů ubytovaných v jihomoravských HUZ se ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2017 zvýšil o 9 %. Návštěvnost kraje tak meziročně již šestý rokem stále roste (počítáno od roku 2012, od kterého jsou k dispozici srovnatelné údaje)

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2018

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2018

V Jihomoravském kraji se oproti 4. čtvrtletí 2017 ubytovalo o 32 tis. osob více. Větší podíl na tomto přírůstku mají domácí hosté (+17 tisíc osob). Ale v relativním vyjádření byl nárůst domácí klientely ve srovnání s příjezdy zahraničních hostů nižší (o 6,8 %; resp. o 11,6 %). Mezi zahraničními návštěvníky přibyli především Asiaté (+22 %); počet hostů z Číny se meziročně téměř zdvojnásobil  a hostů z Tchaj-wanu bylo více o dvě třetiny. Hostů ze starého kontinentu se ubytovalo meziročně o 11 % více, zájem o jižní Moravu se značně zvýšil i ze strany Slováků (+ 3,5 tisíce osob) či Maďarů (+ 1,9 tisíce osob), naopak přibližně o 300 osob se snížil počet návštěvníků z Bulharska a Estonska.

Tab. 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2018Tab. 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2018

Počet nocí, na které se hosté v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil celkem o 9 % (+ 57 tisíc nocí), u domácí klientely o 6 % a u zahraniční o 14 %. Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu se nepatrně prodloužila, výrazněji u hostů z ciziny.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2018 podle zemíGraf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2018 podle zemí

Tradičně nejpočetnější klientelou v Jihomoravském kraji jsou Slováci, Němci a Poláci. Návštěvníci z těchto zemí dlouhodobě tvoří okolo 40 % zahraničních hostů.

Tab. 2 Hosté v HUZ ve 4. čtvrtletí 2018 podle krajůTab. 2 Hosté v HUZ ve 4. čtvrtletí 2018 podle krajů

Meziročně vyšší návštěvnost zaznamenaly všechny kraje ČR. Výjimkou byl Pardubický kraj, ve kterém se počet domácích i zahraničních návštěvníků snížil. V celé republice se počet hostů zvýšil o 6 %, o ubytovací služby více vzrostl zájem u domácí klientely.

Nejvíce hostů se již tradičně ubytovalo v hlavním městě Praze (přes 2 miliony), z nich bylo přes 80 % ze zahraničí. Převaha hostů z ciziny je dlouhodobě také v Karlovarském kraji (66 %) a v Jihočeském kraji jsou počty rezidentů a nerezidentů téměř srovnatelné. Ostatní regiony jsou vyhledávány spíše tuzemskými návštěvníky.

Tab. 3 Přenocování hostů ve 4. čtvrtletí 2018 podle krajůTab. 3 Přenocování hostů ve 4. čtvrtletí 2018 podle krajů

Jihomoravský kraj se na návštěvnosti ČR podle počtu hostů podílel téměř 9 % a podle počtu přenocování 6 %. V mezikrajském srovnání obsadil počtem přenocování pomyslnou třetí příčku, počtem hostů dokonce druhou nejvyšší. S nejkratší délkou pobytu (necelá 2 přenocování) je však již dlouhodobě na posledním místě.

Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018

roce 2018 překročil počet hostů Jihomoravského kraje hranici 2 milionů. Celkem se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo 2 040 tisíc osob, meziročně jejich počet vzrostl o 8 % (153 tisíc osob). Domácí klientela dvojnásobně převyšovala počet návštěvníků ze zahraničí. Z cizinců početně převládali Slováci (127 tisíc) a těch také nejvíce meziročně početně přibylo, Poláci (105 tisíc) a Němci (65 tisíc). Téměř o 90 % meziročně přibylo hostů z Číny (o 13 tisíc osob na 27 tisíc) a Tchaj-wanu, ale ti byli početně menší (o téměř 2 tisíce osob na 4 tisíce). V průměru nejvíce nocí zde strávili návštěvníci z Mexika (7,2 nocí) a Jihoafrické republiky (4,7 nocí), nejkratší dobu pobytu mají Litevci (1,3 přenocování) a Poláci (1,4 přenocování).

Téměř polovina hostů navštívila jižní Moravu v průběhu letních měsíců (červen až září), v každém z nich přesáhla návštěvnost 200 tisíc hostů. „Nejslabšími“ měsíci roku 2018 byl leden a únor (82; resp. 85 tisíc osob).

Tab. 4 Návštěvnost HUZ v 1. až 4. čtvrtletí 2018 podle krajůTab. 4 Návštěvnost HUZ v 1. až 4. čtvrtletí 2018 podle krajů

Graf 4 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. – 4. čtvrtletí 2018 podle krajůGraf 4 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. – 4. čtvrtletí 2018 podle krajů

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105