Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

V roce 2019 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 4 720 bytů, což je o 273  bytů více než v roce 2018. Více než polovina z nich jsou v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném roce byla zahájena výstavba 4 849 nových bytů, převážně v rodinných domech.

Zahájené byty
(předběžné výsledky)

Jihomoravský kraj se počtem 4 849 bytů, jejichž výstavba byla v roce 2019 zahájena, řadí na 3. nejvyšší příčku za Středočeský kraj a hl. město Prahu.  Tento počet bytů představuje 12,5 % republikového celku. V porovnání s rokem 2018 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 10,1 %, tj. o 443 bytů. Více než dvojnásobně meziročně vzrostla zahájená výstavba v Libereckém kraji (o 958 bytů), pokles byl zaznamenán ve třech krajích. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 12,5 % (o 280 bytů), v bytových domech vzrostla o 63,7 % (o 599 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (24,0 %) a Brno-venkov (19,0 %). V Brně-městě zahájená výstavba meziročně vzrostla jen o 0,1 %, tj. o  1  byt, nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán v okrese Vyškov (o 44,1 %, tj. o 200 bytů). Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (2 522 bytů, tj. 52,0 %), bytů v bytových domech bylo zahájeno 1 540 (31,8 %).

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty
(předběžné výsledky)

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji v roce 2019 vzrostla o 6,1 %, celkem bylo dokončeno 4 720  bytů, tedy o 273  bytů více než v roce 2018. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrostl o 6,6 % (o 146 bytů), počet bytů dokončených v bytových domech vzrostl o 9,4 % (o 147 bytů). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 13,0 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší po Středočeském kraji a hl. městě Praze. Dokončená výstavba poklesla ve sledovaném období ve třech krajích, nejvíce vzrostla v Karlovarském kraji (o 40,2 %).

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okrese Brno-město (1 447 bytů), jejich počet se meziročně zvýšil o 289 bytů, tj. o 25,0 %. Přestože v okrese Brno-venkov bylo dokončeno 1 111 bytů (druhý nejvyšší počet mezi okresy), bytová výstavba se zde meziročně zpomalila o 18,4 %, tj. o 251 bytů. Naproti tomu v okrese Hodonín bylo dokončeno o 194 bytů (o 82,9 %) více než v roce 2018. Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 50,1 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 32,4 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili 59,3 % z celkového počtu těchto bytů v kraji. Dokončeno bylo i 21 bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory, v roce 2018 byly dokončeny pouze 3 byty.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115