Bytová výstavba v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Za prvních 9 měsíců letošního roku bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 2 822 bytů, což je o pouhé 2 byty více než ve stejném období roku 2017. Téměř 60 procent z nich jsou v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 3 177 nových bytů, více než polovina z nich v rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 3 177 bytů, jejichž výstavba byla v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 12,8 % republikového celku. V porovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 3,9 %, tj. o 118 bytů. O téměř dvě pětiny meziročně vzrostla zahájená výstavba v Kraji Vysočina (o 403 bytů), pokles byl zaznamenán ve čtyřech krajích. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji poklesla v rodinných domech o 7,9 % (o 145 bytů), v bytových domech vzrostla o 7,5 % (o 47 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (22,2 %) a Brno-venkov (20,1 %). V Brně-městě zahájená výstavba meziročně vzrostla o 12,3 % (o 77 bytů), nejvyšší nárůst byl zaznamenán o okrese Blansko (o 64,7 %, tj. o 189 bytů). Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (1 691 bytů, tj. 53,2 %), bytů v bytových domech bylo 674 (21,2 %).

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018
(předběžné údaje)Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla o 0,1 %, celkem bylo dokončeno 2 822 bytů, tedy o 2 byty více než ve stejném období roku 2017. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrostl o 6,2 % (o 87 bytů), počet bytů dokončených v bytových domech vzrostl o 16,1 % (o 138 bytů). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 12,1 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší. Dokončená výstavba poklesla ve sledovaném období ve třech krajích, nejvíce vzrostla v Libereckém kraji.

Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018
(předběžné údaje)Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okrese Brno-venkov (909 bytů), jejich počet se meziročně zvýšil o 201 bytů, tj. o 28,4 %. Přestože v Brně-městě bylo dokončeno 741 bytů (druhý nejvyšší počet mezi okresy), rozvíjela se zde bytová výstavba nejpomaleji, meziročně bylo dokončeno o 446 bytů méně, tj. o 37,6 %. Více než dvojnásobně vzrostla bytová výstavba v okrese Břeclav.

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 53,1 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 38,9 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili 47,2 % z celkového počtu těchto bytů.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115