Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 3. čtvrtletí 2017

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců 1) v Praze dosáhla ve 3. čtvrtletí roku 2017 hodnoty 36 312 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celý stát (29 050 Kč) byla vyšší o 25,0 %. Jak tomu bývá v posledních letech pravidlem, tak i tentokrát se průměrná mzda snížila oproti průměrné mzdě za 2. čtvrtletí, kdy byly vypláceny odměny a prémie.

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli ve 2. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (29 178 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví souvisejících s automobilovým průmyslem. Také mzda Středočechů přesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji (25 371 Kč). Mzda zde byla téměř o třetinu menší než v Praze a i za republikovým průměrem zaostala o 12,7 %. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Zlínský, Olomoucký a Jihočeský.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2017 v Praze nárůst o 4,8 %, což byl nejnižší nárůst mezi kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Karlovarském (+ 8,6 %), Středočeském, Plzeňském a Pardubickém (všechny + 7,7 %). Kromě Prahy rostly nejpomaleji mzdy ve 3. čtvrtletí v krajích Jihomoravském (+ 6,5 %), Moravskoslezském (+ 6,7 %) a Jihočeském (+ 6,9 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 2,5 %, reálná mzda se zvýšila ve 3. čtvrtletí roku 2017 o 4,2 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,8 %, vzrostla zde reálná mzda o 1,9 %.

Ve 3. čtvrtletí 2017 v Praze mírně vzrostl počet zaměstnanců (819,3 tis.). Podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR (20,4 %) zůstal ve srovnání s předchozím čtvrtletím stejný. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 4 012,3 tisíc zaměstnanců. Obě hodnoty počtu zaměstnanců (za ČR i Prahu) představovaly maxima v časové řadě počítané od roku 2010.

Praha v relativním vyjádření zaznamenala největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 3,8 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Středočeský (+ 3,1 %). V meziročním srovnání se v žádném z krajů počet zaměstnanců nesnížil.

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Informace navazují na rychlou informaci  zveřejněnou na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2017

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-3-ctvrtleti-2017

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.: 27405 2673

Zveřejněno 4. 12. 2017

 

  • Text aktuality ve formátu pdf
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů (3. čtvrtletí 2017)