Průměrná mzda v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2012

 

(podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, předběžné údaje)

Průměrná hrubá měsíční mzda (přepočtená na plný pracovní úvazek) byla v 1. čtvrtletí roku 2012 v hlavním městě Praze 31 845 Kč. Mezi kraji se tradičně jednalo o nejvyšší hodnotu, jejíž hodnota byla o 32 % vyšší než průměrná mzda v ČR. Mzdy v ostatních krajích nedosahovaly celorepublikové úrovně.

Graf 1 Průměrná mzda v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2012, přepočtené osoby

Průměrná mzda v České republice vzrostla proti 1. čtvrtletí předchozího roku o 3,6 %. Průměrná mzda vzrostla ve všech krajích ČR. V Praze vzrostly mzdy o 3,0 %, což je mezi kraji nejmenší tempo růstu. Přestože existují mezi úrovní mezd v krajích výjimky, lze konstatovat, že dochází k postupnému vyrovnávání mzdové úrovně mezi kraji ČR.

Obdobně jako tomu je v celé České republice, i v Praze dochází ke snížení reálné mzdy. Spotřebitelské ceny v Praze v 1. čtvrtletí vzrostly o 3,1 %. Reálná kupní síla zaměstnanců v Praze v 1. čtvrtletí 2012 klesla shodně s celorepublikovým poklesem o 0,1 procenta.

Graf 2 Průměrná mzda a tempo růstu mezd

Na pracovištích v Praze pracuje 782,4 tis. zaměstnanců (fyzických osob) z celkového evidenčního počtu 3 868,4 tis. v celé ČR. Zaměstnanci v Praze se tak na celkovém počtu podílejí 20,2 %. Vzhledem ke zvýšené mzdové úrovni v hlavním městě je podíl mzdových prostředků vyplacených zaměstnancům v Praze zvýšený, činí 26,4 % celku v celé ČR.