Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v Praze o 6,9 %

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla ve 2. čtvrtletí roku 2018 hodnoty 39 688 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celý stát (31 851 Kč) byla vyšší o 24,6 %. I přes trend velmi pomalého sbližování zůstává rozdíl ve výši mezd mezi Prahou a ostatními částmi ČR nadále výrazný. Proti prvnímu čtvrtletí roku 2018 došlo v důsledku výplaty odměn a prémií ve 2. čtvrtletí k nezanedbatelnému zvýšení průměrné mzdy. Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 2. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (33 873 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a   existence silných průmyslových odvětví souvisejících především s automobilovým průmyslem. I mzda Středočechů tentokrát přesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji, což byl jediný kraj, kde průměrná mzda nepřešla přes 28 tis. Kč (27 741 Kč). Mzda zde byla o více než třicet procent menší než v Praze a i za republikovým průměrem zaostala o 12,9 %. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Zlínský, Olomoucký a Pardubický.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 2. čtvrtletí 2018 v Praze nárůst o 6,9 %, což byl nejnižší nárůst mezi kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Středočeském (+ 10,7 %), Královéhradeckém (+ 10,2 %) a Libereckém (+ 9,1 %). Kromě Prahy rostly nejpomaleji mzdy ve 2. čtvrtletí v krajích Plzeňském (+ 7,4 %), Moravskoslezském (+ 8,0 %) a v Karlovarském s Pardubickým krajem (+ 8,3 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celou ČR meziročně zvýšily o 2,3 %, reálná mzda se zvýšila v 2. čtvrtletí roku 2018 o 6,2 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily také o 2,3 %, vzrostla zde reálná mzda o 4,5 %.

V 2. čtvrtletí 2018 v Praze poměrně výrazně poklesl počet zaměstnanců (835,7 tis.). K výraznému poklesu došlo i v podílu Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR, a to o 1,1 p.b. na 20,5 %. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 4 070,2 tisíc zaměstnanců. Hodnota počtu zaměstnanců za celou ČR představovala maximum v časové řadě počítané od roku 2010.

I přes pokles počtu zaměstnanců Praha v relativním vyjádření zaznamenala největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 4,4 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měl kraj Liberecký (+ 2,4 %). V žádném z krajů se počet zaměstnanců meziročně nesnížil.

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Informace navazují na rychlou informaci  zveřejněnou na:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2018

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-2-ctvrtleti-2018

 

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.:27405 2673

 

Tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů“ v příloze.

 

Zveřejněno  4.9. 2018

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů (2. čtvrtletí 2018)