Průměrná hrubá měsíční mzda v hl .m. Praze ve 2. čtvrtletí 2019

 

3. 9. 2019

Ve 2. čtvrtletí roku 2019 byla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 42 297 Kč. Částkou se řadí na první místo a nadále tak přetrvává trend významného rozdílu ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky.

Průměrná hrubá měsíční mzda1) zaměstnanců v Praze dosáhla ve 2. čtvrtletí roku 2019 hodnoty 42 297 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celé Česko (34 105 Kč) byla vyšší o 24,0 %. I přes trend velmi pomalého sbližování zůstává rozdíl ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky nadále výrazný. Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2018 došlo v důsledku výplaty odměn a prémií ve 2. čtvrtletí roku 2019 k mírnému nárůstu průměrné mzdy. Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli ve 2. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (36 153 Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví souvisejících především s automobilovým průmyslem. I mzda Středočechů tentokrát přesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji (27 712 Kč). Mzda zde byla o 28,2 % nižší než v Praze a zaostala i za republikovým průměrem, o 16,2 %. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Zlínský, Pardubický a Olomoucký.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2019 v Praze nárůst o 6,3 %, což byl nejnižší nárůst mezi kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Moravskoslezském (+ 7,8 %) a Královéhradeckém (+ 7,6 %). Kromě Prahy rostly nejpomaleji mzdy ve 2. čtvrtletí také v Kraji Vysočina (+ 6,5 %) a Plzeňském kraji (6,7 %). Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celé Česko meziročně zvýšily o 2,8 %, reálná mzda se zvýšila ve 2. čtvrtletí roku 2019 o 4,3 %. Protože v Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily také o 2,8 %, vzrostla zde reálná mzda o 3,4 %.

Počet zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2019 v Praze mezičtvrtletně velmi nepatrně poklesl (844,2 tis.). K mírnému poklesu došlo i v podílu Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR, a to 0,2 p.b. na 20,8 %. V Česku bylo v evidenčním počtu celkem 4 095,2 tisíc zaměstnanců. V relativním vyjádření zaznamenala Praha největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 2,7 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měly kraje Královéhradecký (+ 1,2 %) a Jihomoravský (+ 0,7 %). Pokles počtu zaměstnaných pak nejvíce zaznamenaly kraje Karlovarský (- 1,7 %), Moravskoslezský (- 0,7 %) a Kraj Vysočina (-0,5 %).

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Další informace:

Rychlá informace:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2019

Analýza k vývoji na trhu práce ve 2. čtvrtletí 2019:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-2-ctvrtleti-2019

Kontakt:

Mgr. Lada Lebdušková

Oddělení informačních služeb

Tel.: 274 052 673

E-mail: lada.lebduskova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 2. čtvrtletí 2019