Pokles průměrné i reálné mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2013

 

Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2013 1)


Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze se ve 4. čtvrtletí tohoto roku zvýšila na 34 436 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za Českou republiku (26 637 Kč) byla vyšší o 29,3 % a potvrdila tak trend, kdy mzdy v Praze převyšují republikový průměr přibližně o 30 %.

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu má kraj Středočeský (26 249 Kč), což je do značné míry důsledkem vlivu blízkosti Prahy. O tom, jaký je vliv Prahy na výši průměrné mzdy v celé republice, svědčí to, že třináct zbývajících krajů nedosahuje výše celorepublikové průměrné mzdy. Vůbec nejnižší průměrnou hrubou mzdu vykázal ve 4. čtvrtletí Karlovarský kraj (22 775 Kč), což bylo o 33,9 % méně než v Praze a o 14,5 % méně než za celou republiku. Mezi nejnižší průměrné mzdy patří také již tradičně mzdy v Pardubickém a Zlínském kraji.

V meziročním srovnání patřila Praha mezi jedenáct krajů, kde ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2012 došlo k poklesu průměrné mzdy. Tento pokles byl nejvyšší ze všech krajů (- 4,8 %). Pouze u třech krajů meziročně průměrná hrubá mzda vzrostla – v kraji Ústeckém o 0,6 %, v Libereckém kraji o 0,4 % a v Karlovarském kraji o 0,0 % (+10 Kč v abs. vyjádření). V České republice mzdy meziročně klesly o 2,0 %. Vlivem růstu spotřebitelských cen o 1,1 % ve 4. čtvrtletí loňského roku poklesla reálná mzda za celou Českou republiku o 2,9 % a tento pokles se promítl ve všech krajích republiky. Nejvýrazněji reálná mzda meziročně klesla v Praze, a to o 6,4 %, neboť zde spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,6 %.V Praze bylo ve 4. čtvrtletí 2013 evidováno 736,3 tisíc zaměstnanců. Zaměstnanců pracujících v Praze tak byla přibližně jedna pětina (19,8 %) všech zaměstnanců pracujících v ČR. V České republice bylo v evidenčním počtu celkem 3 713,3 tisíc zaměstnanců.

V relativním vyjádření Praha zaznamenala nejmenší meziroční úbytek počtu zaměstnanců ze všech krajů (- 0,3 %).

________________________________________________________________________________________________
1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Informace navazují na rychlou informaci a komentář k rychlé informaci, zveřejněné na:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2013-2w1wzcxx2x
/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-4-ctvrtleti-2013-4k7j4we0sj

Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Mládek, tel.:27405 2673

Tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů“ v příloze.

Zveřejněno 11.3. 2014

  • RI_Pha_11032014_mzdy.pdf
  • RI_PHA_tab_11032014_mzdy.xls