Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 a stav k 30. 9. 2012

 

Počet obyvatel Prahy k 30. 9. 2012 dosáhl 1 245 213 obyvatel.

V prvním až třetím čtvrtletí roku 2012 se v Praze živě narodilo 10 622 dětí, což je mírně více než ve stejném období roku 2011 (o 80 osob, tj. 0,8 %). Ve stejném období zemřelo 9 145 osob. To je více než ve stejném období předchozího roku (o 356 osob, což je 4,1 %). Přirozený přírůstek sice zůstal kladný (1 477 osob), ale výrazně poklesl. Oproti stejnému období roku 2011 tak Praha přišla přirozenou měnou o 276 osob, což v relativním vyjádření znamená pokles o 15,7 %.

Největší vliv na zvyšování počtu obyvatel Prahy má stále stěhování, i když se od roku 2009 přírůstek stěhováním výrazně snižuje. Počet osob, které se do Prahy přistěhovaly byl v 1. - 3. čtvrtletí 2012 o 2 072 osob vyšší než počet těch, kteří se z Prahy odstěhovali. Přírůstek stěhováním tak sice zůstal kladný, ale v porovnání se situací v 1. až 3. čtvrtletím roku 2011 výrazně poklesl (o 1 123 osob, tj. o 35,1 %).

Na celkovém přírůstku obyvatel Prahy se dlouhodobě výrazně podílí přírůstek stěhováním. V 1. - 3. čtvrtletí 2012 je celkový přírůstek obyvatel z 42 % tvořen přirozeným přírůstkem, z 58 % pak přírůstkem stěhováním. Od roku 2009 je patrné celkové snižování podílu migračního přírůstku na přírůstku celkovém.

Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1.-3. čtvrtletí 2012
(předběžné údaje)

Zdroj dat: ČSÚ
Ukazatel
Počet
Počet na 1 000 obyvatel
1.-3. čtvrtletí 2011
1.-3. čtvrtletí 2012
rozdíl
2012-2011
index 2012/2011
1.-3. čtvrtletí 2011
1.-3. čtvrtletí 2012
Sňatky
4 958
4 930
-28
99,4
5,3
5,3
Rozvody
2 285
1 989
-296
87,0
2,4
2,1
Živě narození
10 542
10 622
80
100,8
11,2
11,4
Potraty
3 309
3 110
-199
94,0
3,5
3,3
Zemřelí
8 789
9 145
356
104,1
9,3
9,8
Přirozený přírůstek
1 753
1 477
-276
84,3
1,9
1,6
Přistěhovalí
20 730
24 496
3 766
118,2
22,0
26,3
Vystěhovalí
17 535
22 424
4 889
127,9
18,6
24,1
Přírůstek stěhováním
3 195
2 072
-1 123
64,9
3,4
2,2
Celkový přírůstek
4 948
3 549
-1 399
71,7
5,3
3,8
Počet obyvatel k 30. 9.
1 262 106
1 245 213
-16 893
98,7
.
.
1) zohledněny výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Poznámka:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2012 jsou předběžné.

Zdroj dat: ČSÚ

Zveřejněno 12. 12. 2012. Navazuje na rychlou informaci (RI) za ČR.

Text rychlé informace PDF
Stav a pohyb obyvatel v 1.-3. čtvrtletí roku 2012 podle městských částí Excel

RI_12122012_Pha.pdfRI_12122012_PhaMC.xls