Podíl nezaměstnaných v Praze k 31. 5. 2022 činil 2,59 %, oproti přechozímu měsíci mírně poklesl

 

9. 6. 2022

K 31. 5. 2022 byl podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze 2,59 % a meziročně tak poklesl o 0,96 procentního bodu, meziměsíčně pak poklesnul o 0,05 p. b. Počet uchazečů o zaměstnání poklesl meziročně o 27,7 % a počet volných pracovních míst se snížil o 3,9 %.

V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 3,19 %, meziměsíčně tak poklesl o 0,12 p. b. Pokles oproti stejnému období minulého roku byl o 0,74 p. b. V mezikrajském porovnání měla Praha sedmou nejnižší nezaměstnanost, byla tak uprostřed pomyslného žebříčku. Nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Pardubickém (2,13 %), Jihočeském (2,24 %) a Zlínském (2,40 %), nejvyšší pak v kraji Ústeckém (5,09 %), Moravskoslezském (4,75 %) a Karlovarském (3,81 %).

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil k 31. 5. 2022 v hlavním městě 23 728 osob, z toho byl nadpoloviční podíl žen (53,4 %, 12 659 žen-uchazeček o zaměstnání). Meziročně, tj. oproti květnu 2021 ubylo v evidenci přesně 9 080 zájemců o práci (o 27,7 % méně). Meziměsíčně, tedy oproti dubnu 2022, ubylo v evidenci 300 nezaměstnaných (- 1,2 % ).

Počet evidovaných volných pracovních míst v Praze meziročně poklesl o 3 579 (tj. o 3,9 %) na evidovaných 88 625 volných pracovních míst. Meziměsíčně ubylo v evidenci 166 volných pracovních míst (0,2 %).

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 31. 5. 2022 připadlo v Praze 3,7 evidovaných volných pracovních míst.

 

Graf 1.: Volná pracovní místa, uchazeči a podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v letech 2019-2022

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete ve Veřejné databázi

nebo na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, email: infoservispraha@czso.cz, tel.: 737 280 502

 

  • Tabulka Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v hl. m. Praze (1991-2022)