Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31.3.2018

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 3. 2018.


Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 3. meziročně snížil o 1,02 procentního bodu a dosáhl výše 2,15 %. Meziměsíčně, tedy oproti únoru 2018, se jeho hodnota snížila o 0,11 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele nejnižší v kraji  Hl. m. Praha (2,15 %), na druhém místě byl Plzeňský kraj (2,31 %), následovaly kraje Královéhradecký (2,49 %) a Pardubický (2,54 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně snížil o 0,25 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,50 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci března 2018 20 449 osob, z toho bylo 10 550 žen. Meziročně ubylo  v evidenci 8,2 tisíc zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti únoru 2018, ubylo v evidenci 814 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze  meziročně, tedy oproti březnu 2017, vzrostl o 83,4 % na evidovaných 48 467 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 2 389 pracovních míst.
 

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z   demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)