Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31. 1. 2019

 

8. 2. 2019

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 1. meziročně snížil o 0,34 procentního bodu a dosáhl výše 1,98 %. Meziměsíčně, tedy oproti prosinci 2018, se jeho hodnota zvýšila o 0,05 procentního bodu.

 

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele nejnižší v kraji Hl. m. Praha (1,98 %), na druhém místě se umístil Plzeňský kraj (2,31 %) a třetí místo zaujal Pardubický kraj (2,46 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti prosinci 2018) zvýšil o 0,19 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,26 %. Celkově se podíl nezaměstnaných meziměsíčně zvýšil ve všech krajích, což do jisté míry ještě ovlivnil konec některých sezónních prací.

 

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil ke konci ledna 2019 18 908 osob, z toho bylo 9 860 žen. Meziročně ubylo v evidenci více než 2,8 tisíce zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti prosinci 2018, přibylo v evidenci 432 nezaměstnaných. 

 

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti lednu 2018) vzrostl o 56,6 % na evidovaných 69 225 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 1 902 volných pracovních míst.

 

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)