Nezaměstnanost v Praze a krajích k 30.4.2017

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 30. 4. 2017.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 30. 4. 2017 meziročně snížil o 0,97 procentního bodu a dosáhl výše 3,04 %. Meziměsíčně, tedy oproti březnu 2017, se jeho hodnota snížila o 0,13 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele nejnižší v Plzeňském kraji (2,74 %), následoval Pardubický kraj (3,02 %) a kraje Hl. m. Praha a Královéhradecký s hodnotou 3,04 %. Celkově se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně snížila ve všech krajích. V celé ČR se meziměsíčně podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,40 procentního bodu a dosáhl hodnoty 4,39 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci dubna 2017 27 662 osob, z toho bylo 14 359 žen. Meziročně ubylo 8,1 tisíc evidovaných zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti březnu 2017, ubylo v evidenci 1 008 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze  meziročně opětovně vzrostl, a to o 59,6 % na evidovaných 28 888 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 2 457 pracovních míst.

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)