Nezaměstnanost v Praze a krajích k 30. 9. 2018

 


Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 30. 9. meziročně snížil o 0,64 procentního bodu a dosáhl výše 2,07 %. Meziměsíčně, tedy oproti srpnu 2018, se jeho hodnota snížila, a to o 0,09 procentního bodu.

 

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele nejnižší v Pardubickém kraji (1,88 %), na druhém místě byl Jihočeský kraj (1,97 %) a na třetím místě kraj Plzeňský (1,98 %). Kraj Hl. m. Praha se umístil na čtvrtém místě s hodnotou 2,07 %. V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti srpnu 2018) snížil o 0,09 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,96 %.

 

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci září 2018 19 658 osob, z toho bylo 10 585 žen. Meziročně ubylo v evidenci 5,1 tisíc zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti srpnu 2018, ubylo v evidenci 752 nezaměstnaných.

 

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti září 2017) vzrostl o 60,6 % na evidovaných 61 690 volných míst. Meziměsíčně ubylo v evidenci 1 213 volných pracovních míst.

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)