Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy ve 2. čtvrtletí a od počátku roku 2019 (předběžné údaje)

 

8. 8. 2019

 

Návštěvnost ve 2. čtvrtletí 2019 v hl. m. Praze opět vzrostla.

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 2. čtvrtletí roku 2019 ubytovalo celkem 2 157 094 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2018 se ubytovalo v hlavním městě o téměř 70,0. tis. návštěvníků více (+3,4 %). Hl. m. Praha je stále nejnavštěvovanějších destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 2. čtvrtletí 2019 ubytovalo 37,5 % všech registrovaných návštěvníků ČR a 62,3 % všech zahraničních hostů (nerezidentů).

Ve struktuře návštěvníků hlavního města během 2. čtvrtletí 2019 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 85,3 % všech hostů (1 839 815 návštěvníků). Registrovaných hostů z ostatních částí České republiky (rezidentů) bylo v průběhu 2. čtvrtletí 2019 ubytováno celkem 317 279. V meziročním srovnání došlo v 2. čtvrtletí 2019 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 3,6 %. Meziroční nárůst počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 1,7 %.

Během 1. až 2. čtvrtletí 2019, tedy od počátku roku 2019 bylo v HUZ Prahy ubytováno celkem 3 673 208  hostů. Meziroční nárůst činil 1,9 % (+68,1 tis.). Zahraničních hostů bylo od počátku roku 2019 ubytováno 3 077 tis. meziročně o 1,3 % více (+39,9 tis.).

Podle měsíční evidence v 1. až 2. čtvrtletí 2019 byla nejvyšší celková návštěvnost zaznamenána v květnu (735,0 tis.). Nejvíce zahraničních hostů bylo hl. m. Praze ubytováno v měsících květnu a červnu (shodně 623,1 tis.). Nejvíce hostů z ostatních částí republiky se ubytovalo také v květnu (111,9 tis.).

Z celoročního pohledu podle měsíčního zpracování dochází v pražských hromadných ubytovacích zařízeních k vyššímu povánočnímu oživení návštěvnosti až v březnu. Celkově jsou, ale stále nejvíce během roku preferovány prázdninové měsíce.

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během 2. čtvrtletí 2019 v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 4 941 164 nocí, což bylo o 2,9 % přenocování více než v roce 2018. Zahraniční hosté (nerezidenti) strávili v pražských HUZ během 2. čtvrtletí 2019 celkem 4 400 749 nocí, tedy o 3,1 % více než v roce 2018. Nárůst počtu přenocování byl zaznamenán i u hostů z ostatních částí republiky (+1,5 %).

Od počátku roku 2019 bylo v HUZ Prahy evidováno celkem 8 365 238 přenocování, což bylo o 0,6 % více než ve stejném období 2018.  

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ celkem většinou koresponduje s celkovou návštěvností. V 1. až 2. čtvrtletí 2019 byl zaznamenán nejvyšší celkový počet přenocování v květnu (celkem 1 655 368 nocí), nejvíce preferovaným měsícem pro zahraniční návštěvníky i domácí návštěvníky byl také květen (1 467 717 přenocování nerezidentů) a (187 651 přenocování rezidentů). Nejslabšími měsíci čtvrtletí byly tradičně povánoční leden a únor.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. až 2. čtvrtletí 2019 v HUZ hl. m. Prahy byl 2,3 noci, host ze zahraničí setrval průměrně v HUZ hl. m. Prahy 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměrně 1,7 noci. Podle měsíční evidence se nejdéle zdrželi zahraniční hosté v měsících lednu a dubnu, a to v průměru 2,5 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,6 noci), hosté z Velké Británie (3,1 noci), z Itálie (2,8 noci), hosté ze Španělska (2,7 noci), z Francie (2,6 noci), dále hosté Nizozemska a USA (2,5 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 1. až 2. čtvrtletí 2019 ze sousedního Německa, kteří se svými 411,2 tisíci návštěvníky tvořili 13 % všech registrovaných hostů. Na dalších místech se umístili hosté z Velké Británie a USA (s 7 %), z Ruska (s 6 %), hosté ze Slovenska, Itálie a Číny (s 5 %).

V meziročním srovnání přijelo do hl. m. Prahy během 2. čtvrtletí 2019 více hostů z Německa (+-5,2 tis.), USA (+-6,9 tis.) a z Ukrajiny (+10,6 tis.).

Během 1. až 2. čtvrtletí 2019 se uskutečnilo v HUZ hl. m. Prahy celkem 3 314 konferencí (akcí s 50 a více účastníky) s celkovým počtem 303 660 účastníků, což bylo o 990 akcí více než v 1. až  2. čtvrtletí 2018.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2019

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-2-ctvrtleti-2019


Kontakt:

Ing. Marcela Píšová
Tel.: 27405 2507
E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf