Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo celkem 5 696 864 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2016, se ubytovalo v hlavním městě o 380,8 tis. návštěvníků více (+7,2 %). Hl. m. Praha je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. a 3. čtvrtletí 2017 ubytovalo 35,9 % všech registrovaných návštěvníků. Zahraničních hostů (nerezidentů) bylo v Praze ubytováno dokonce 62,8 %.

Ve struktuře hostů hlavního města od počátku roku 2017 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 86,0 % všech hostů (4 901 017 návštěvníků). Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, byl v tomto období 795 847 osob.

V meziročním srovnání došlo v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2017 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 6,8 % a meziroční nárůst počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 9,5 %.

Podle měsíční evidence v 1. a 3. čtvrtletí 2017 byla nejvyšší celková návštěvnost zaznamenána v srpnu  (770,7 tis. osob), a to především díky velkému zájmu zahraničních hostů, kterých se ubytovalo v hlavním městě celkem 683,8 tisíc. Nejvíce hostů z ostatních částí republiky se ubytovalo v září (100,9 tis.).

Z celoročního pohledu podle měsíčního zpracování dochází k vyššímu povánočnímu oživení návštěvnosti v pražských hromadných ubytovacích zařízeních až v březnu. Celkově jsou ale stále nejvíce preferovány prázdninové měsíce, a to jak zahraničními, tak i domácími návštěvníky.    

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během devíti měsíců letošního roku v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 13 500 316 nocí, což bylo o 7,2 % přenocování více než ve stejném období 2016. Zahraniční hosté strávili v pražských HUZ do konce září 2017 celkem 12 069 840 nocí, tedy o 6,8 % více než v roce 2016. Meziroční nárůst přenocování byl zaznamenán   i u hostů z ostatních částí republiky (+11,1 %).

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ celkem většinou koresponduje s celkovou návštěvností. V 1. až 3. čtvrtletí 2017 byla nejvyšší návštěvnost a počet přenocování v srpnu (celkem 1 893 535 nocí), nejvíce preferovaným měsícem pro zahraniční návštěvníky byl také srpen (1 716 935 přenocování). U domácích návštěvníků bylo nejsilnějším měsícem září (182 009 přenocování). Nejslabšími měsíci byly povánoční leden a únor.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. a 3. čtvrtletí 2017 v HUZ hl. m. Prahy byl 2,4 noci, host ze zahraničí pobyl průměrně v HUZ v průměru 2,5 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,8 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,9 noci), hosté z Itálie (2,9 noci), Španělska (2,8 noci), Velké Británie (2,6 noci), Francie a Nizozemska (2,5 noci). 

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 1. a 3. čtvrtletí 2017 ze sousedního Německa, kteří se svými 672,2 tisíci návštěvníky tvořili 12 % všech hostů ve sledovaném období. Na dalších místech se umístili hosté z USA (s 6 %), dále pak hosté z Velké Británie a Ruska (s 5 %) a hosté z Jižní Koreje a Číny (s 4 %). 

Nejvyšší meziroční přírůstek v hl. m. Praze byl zaznamenán u návštěvníků z Ruska, kterých za 1. až 3. čtvrtletí 2017 přijelo o 84,7 tis. více než v roce 2016, dále významný meziroční přírůstek byl zaznamenán u návštěvníků z Číny (+50,7 tis.) a Jižní Koreje (+48,3 tis.).

Zvýšený zájem o ubytování v hlavním městě byl také zaznamenán u hostů z USA (+14,2 tis.), Indie (+12,5 tis.) a Ukrajiny (+ 9,1 tis).

Čisté využití lůžek se pohybovalo během 1 a 3. čtvrtletí 2017 v hl. m. Praze od 45,0 % v lednu do 81,7 % v srpnu. Čisté využití pokojů dosáhlo v hl. m. Praze v tomto období od 47,6 % v lednu do 80,6 % v srpnu. Podle jednotlivých měsíců obou čtvrtletí 2017 byly právě v srpnu a červenci HUZ hlavního města nejvíce obsazeny. Hosté ze zahraničí využívali nejčastěji služby hotelů vyšší kategorie. 

Během 1. a 3. čtvrtletí 2017 se také v HUZ hl. m. Prahy uskutečnilo celkem 2 915 konferencí (akcí s 50 a více účastníky) s celkovým počtem 359 619 účastníků.

 

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2017

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-2-ctvrtleti-2017

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-3-ctvrtleti-2017

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb
Kontakt: Ing. Marcela Píšová
Tel.: 27405 2507
E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf