Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 8. 2019

 

9. 9. 2019

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 8. meziročně snížil o 0,12 procentního bodu a dosáhl výše 2,04 %. Meziměsíčně, tedy oproti červenci 2019, se jeho hodnota zvýšila o 0,03 procentního bodu. Z tohoto pohledu tedy situace na trhu práce v Praze nezaznamenala větších změn.

V krajském srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně v některých krajích zvýšila, naopak v Karlovarském a Ústeckém kraji se snížila. Nejnižší hodnota byla opětovně v Pardubickém kraji (1,90 %), poté v Jihočeském kraji (1,91 %), třetí místo zaujal kraj hl. m. Praha (2,04 %). V celé ČR podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti červenci 2019) zůstal na stejné výši 2,72 %. To jsou z dlouhodobého pohledu velmi nízké hodnoty nezaměstnanosti.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil 19 089 osob, z toho bylo 10 403 žen. Žen bylo tedy mezi uchazeči více než polovina (54 %). Meziročně ubylo v evidenci 1,3 tisíce zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti červenci 2019 přibylo v evidenci 194 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti srpnu 2018) vzrostl o 18,8 % na evidovaných 74 296 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 410 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 31. 8. 2019 připadlo 4,3 pracovních míst. Podobně je na tom Plzeňský kraj, kde je tato hodnota ještě mírně vyšší (4,8). U ostatních krajů připadá pracovních míst na jednoho uchazeče výrazně méně (od 0,8 v Ústeckém kraji po 2,8 v kraji Středočeském).

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)