Kult (MK) 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 466/2020 Sb.

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o neperiodických publikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 15‑01

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o neperiodických publikacích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 3 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., k výkonu státní správy (formou jejich vyhodnocení pro přípravu zákonů a vyhlášek) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a dále pro potřeby Ministerstva kultury v souladu s doporučením 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tituly vydaných neperiodických publikací podle tematických skupin, jazyka vydání a překlady z jiných jazyků.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna České republiky podle CZ-NACE 58.11 (vydávání knih).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. dubna 2022

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury