Kontakty podle skupin (odvětví) výkazů

 

Kontaktní osoby pro informace k jednotlivým výkazům a elektronickému pořizování výkazů jsou uvedeny přímo u jednotlivých zjišťování.
 

 

Výkazy
Kontaktní místo
Adresa poštovní schránky
 
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
Žižkova třída 1
370 77 České Budějovice
ČSÚ Jihočeský kraj
Výkazy za služby:
P 6-04, P 5-01
epv-cb@czso.cz
(Výkazy za služby)
Výkazy za zemědělství:
Zem 1-12
Les 8-01
VH 8b-01
Osev 3-01
Zem IŠ 1-01
Zem V 6
Zem V 7
Zem V 8
Zem V 9
Zem 3-01
Zem 6-01
Zem 1-02
Zem 2-02
Zem 7-02
epv-oszcb@czso.cz
(Výkazy za zemědělství)
 
Výkazy ostatní:
P 7-01(a), P 7-01(b)
epv-cb@czso.cz
 
Registr ekonomických subjektů:
RES 1-99
RES 2-99
zuzana.brabcova@czso.cz
(Registr ekonomických subjektů)
 
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Slovanská alej 36
326 64 Plzeň
ČSÚ Plzeňský kraj
 
Výkazy:
Prům 1-12
Prům 2-01 (a), Prům 2-01 (b), Prům 2-01 (c)
P 6-04, P 5-01
za průmysl, zemědělství a lesnictví

P 7-01(a), P 7-01(b)
epv-pm@czso.cz
 
Registr ekonomických subjektů:
RES 1-99
RES 2-99
eva.sachunska@czso.cz
(Registr ekonomických subjektů)
 
Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
Špálova 2684
400 11 Ústí nad Labem
ČSÚ Ústecký kraj
 

Výkazy s elektronickým sběrem dat:
CR 1-12
CR 2-04
Odp 5-01
VH 8a-01
Pen 3c-04
Pen 5-01
Poj 5a-01
Zdp 3-04
Zdp 5-01
ŽP 1-01
P 5-01
za peněžnictví a pojišťovnictví

epv-ul@czso.cz
 
Registr ekonomických subjektů:
RES 1-99
RES 2-99
petr.tesar@czso.cz
(Registr ekonomických subjektů)
 
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Myslivečkova 914
500 03 Hradec Králové
ČSÚ Královéhradecký kraj
 
Výkazy:
Ceny Nájem 1-12
Ceny Prům 1-12
Ceny TS 1-12 (af, bu, iv, ob, op, ot, ou, ov, oz, pa, pb, pe, pi, pn, pp, ps, pt, pu, pz, rv, nl)
Ceny Stav 1-04
Ceny ZOD 1-12
Ceny ZOV 1-12
Ceny Zem 1-12
Ceny Zem 1-04
Ceny Zem 2-04
Ceny Zem 3-04
Ceny Zem 4-04
Ceny NB 1-04
epv-hk@czso.cz
(Všechny výkazy kromě Ceny Stav 1-04)

sarka.holeckova@czso.cz
jana.navratilova@czso.cz
(Pouze Ceny Stav 1-04)
Registr ekonomických subjektů:
RES 1-99
RES 2-99
jaroslava.dolezalova@czso.cz
(Registr ekonomických subjektů)
 
Krajská správa ČSÚ v Brně
Jezuitská 2
601 59 Brno
ČSÚ Jihomoravský kraj
 
Výkazy s elektronickým sběrem dat:
SP 1-12, ( + Přílohy)
NI 1-01 (a), NI 1-01 (b)
Stav 1-12 (+ Příloha za zakázky)
Stav 2-12
Stav 5-01
Stav 7-99
VI 1-01 (a)
VI 1-01 (b)
VPI 3-04
P 6-04 a P 5-01
za stavebnictví, dopravu a skladování,informační a komunikační činnosti
epv-bm@czso.cz
   
Registr ekonomických subjektů:
RES 1-99
RES 2-99
nikola.pokorna@czso.cz
(Registr ekonomických subjektů)
 
Krajská správa ČSÚ v Ostravě
Repinova 17
702 03 Ostrava
ČSÚ Moravskoslezský kraj
 

Výkazy:
P 6-04 a P 5-01
za obchod, ubytování, stravování a pohostinství

Práce 2-04

epv-ov@czso.cz
Registr ekonomických subjektů:
RES 1-99
RES 2-99
iveta.jancalkova @czso.cz
(Registr ekonomických subjektů)
 
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
ČSÚ Hl. m. Praha
 

Výkazy:
EPS 1-12, EPR 1-12
EP 5-01
EP 6-01 (a), EP 6-01 (b)
EP 7-01
EP 8-01, EP 9-01
EP 10-01
ICT 5-01
Kult 6-01 (a), Kult 6-01 (b), Kult 6-01 (c), Kult 6-01 (d)
Lic 5-01
Opce 1-01
Práce 2-04
TI
ÚNP 4-01
VTR 5-01(a), VTR 5-01(b)
ZO 1-04
Obyv 1-12
Obyv 2-12
Obyv 3-12
Obyv 4-12 (jiným způsobem)

epv-pha@czso.cz
(Všechny výkazy kromě Obyv 1-12, Obyv 2-12, Obyv 3-12)epv-obyv@czso.cz
(Pouze Obyv 1-12, Obyv 2-12, Obyv 3-12)

Registr ekonomických subjektů:
RES 1-99
RES 2-99
p.dvorak@czso.cz
(Registr ekonomických subjektů)
 
 
ČSÚ, odbor statistiky cen
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
Výkazy:
Ceny TS 1-12 (vy, ds, sm, sp, dr, kp, pk, pd, bn, dz, lf, po, rs)
Ceny E 1-12
Ceny E 2-52
Ceny E 3-12
Ceny Elek 1-12
Ceny E 6-04
Ceny Les 1-04
Ceny Ob 1-12 (jiným způsobem)
Ceny Teplo 1-12
Ceny ZO 2-12
Ceny ZO 2a-12
Ceny ZO 3-12
cenyepv@czso.cz
 
Výkazy bez elektronického sběru dat:
Zem Reg 1-99
iveta.horakova@czso.cz
 
ČSÚ, oddělení konjunkturálních průzkumů
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
Výkazy:
EV Ob 1-12
EV Prům 1-12
EV Sl 1-12
EV Stav 1-12
EV Iv 1-02 (a), EV Iv 1-02 (b)
konj.obch@czso.cz
(EV Ob 1-12)
konj.prum-invest@czso.cz
(EV Prům 1-12, EV Iv 1-02)
konj.sluz@czso.cz
(EV SI 1-12)
konj.stav@czso.cz
(EV Stav 1-12)