Stát

 

Stát představuje Českou republiku jako správní jednotku pro zeměpisnou oblast se správním orgánem, který má pravomoc přijímat správní nebo politická rozhodnutí pro tuto oblast v právním a institucionálním rámci členského státu Evropské unie.

Stát představuje statistickou územní jednotku na úrovni NUTS 0 (statistická klasifikace je ztotožněna s územním vyjádřením prvku Stát).

Správcem číselníku Stát 0097 a klasifikace na úrovni Stát je ČSÚ.

Popisné a grafické údaje o prvku Stát jsou přejímány do agendy RSO (vnitřní aplikace statistického metainformačního systému SMS/KLAS/SÚČ) z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem.

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 0097 a je provázán na číselník 0098 Území NUTS 1 a další až do úrovně malých statistických obvodů. Prezentačním kódem je kód Klasifikace statistických územních jednotek 0092 v podobě atributu CZ-NUTS.

Číselník 0097 je v kódu položky odlišný od číselníku RÚIAN: nabývá hodnoty 19 (viz níže schéma), dále atributem číselníku je kód NUTS 0 (hodnota CZ) a dále kód RÚIAN (hodnota 1).

 

Schéma kódu státu v číselníku 0097:              AB

 

A                     =          identifikační číslo státu (pořadové číslo)

                                   (přípustná hodnota 1)

B                     =          kontrolní znak

                                   (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnoty 9)

 

Území České republiky je souvislým územím.

Editorem lokalizačních údajů územního prvku Stát je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální.

Grafika prvku Stát ve statistické produkci je odvozena od vrstvy polygonů statistických obvodů, které jsou skladebné primárně do hranic základních sídelních jednotek a do vymezení územně technických jednotek.