Kraj

 

Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu (dle vyhlášeného úplného znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem  č. 320/2001 Sb., zákonem č. 450/2001 Sb., zákonem č. 231/2002 Sb., zákonem č. 387/2004 Sb. a zákonem č. 15/2015 Sb.

Kraj představuje statistickou územní jednotku na úrovni NUTS 3 (statistická klasifikace je ztotožněna s územním vyjádřením prvku Kraj).

Území kraje je dáno výčtem okresů. Území krajů jsou skladebná do příslušné oblasti a beze zbytku ji vykrývají.

Změny území kraje se provádějí zvláštním zákonem (naposledy zákonem č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů).

Správcem číselníku Kraj 0100 a klasifikace 0092 je ČSÚ.

Popisné a grafické údaje o prvku Kraj jsou přejímány do agendy RSO (vnitřní aplikace SMS/KLAS/SÚČ) z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem.

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 0100 a je provázán na číselník 0101 Okres dle statistické klasifikace a na číselník Klasifikace územních statistických jednotek (0109). Prezentačním kódem je kód Klasifikace územních statistických jednotek 0092 v podobě atributu CZ-NUTS pro každou položku (kraj).

Číselník 0100 je v kódech položek odlišný od číselníku RÚIAN: nabývají hodnot 3018 Hlavní město Praha až 3140 Moravskoslezský kraj a atributy číselníku je kód NUTS 3 (hodnota CZ010 až CZ080) a dále kód RÚIAN (např. pro Hlavní město Prahu 19).

 

Schéma kódu kraje v číselníku 0100:              ABBC

 

A                     =          příznak (prefix)

                                   (přípustná hodnota 3)

BB                   =          identifikační číslo kraje (pořadové číslo)

                                   (přípustná hodnota 1 až 14)

C                     =          kontrolní znak

                                   (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnoty 0 až 9)

 

Kraj leží na jednom souvislém území.

Editorem lokalizačních údajů územního prvku Kraj je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální.

Grafika prvku Kraj je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygonů statistických obvodů, které jsou skladebné primárně do hranic základních sídelních jednotek a do vymezení územně technických jednotek.

Pro úplnost je třeba poznamenat, že uvedené pojetí a vymezení krajů vychází ze zákona č. 247/1997, o vytvoření vyšších územních samosprávních celků (VÚSC), neboli samosprávných krajů. Kromě toho však stále ještě duálně existují kraje, vytvořené podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, které jsou používány např. pro vymezení působnosti krajských a okresních soudů. Prvek „Kraj 1960“ je obsahem RÚIAN. Uvedené členění na 8 krajů (tj. Hlavní město Prahu a 7 krajů) se však po 31.12.2001 ve statistických číselnících nepoužívá.