Dominantní poštovní směrovací číslo

 

Nejnižší jednotkou pro přidělení PSČ je budova s číslem popisným či evidenčním (viz poštovní podmínky České pošty – uvádí se termín „číslo domu“), pokud nejde o adresu přidělenou podniku. Pro prezentační účely je konstruován ukazatel dominantního PSČ.

Zdrojem vazby PSČ na část obce byla v roce 2006 data z číselníků PSČ České pošty; od roku 2007 jde o výpočet nad databází budov registru.

Dominantním neboli převažujícím PSČ v SO je rozuměno právě to PSČ, které je příslušno většímu počtu adres budov s číslem popisným. V případě početní rovnosti je převažujícím PSČ jeho nižší číselná hodnota. V případě existence pouze čísel evidenčních se použije stejné pravidlo o dominantním PSČ vztahující se k budovám s čísly popisnými. Prázdná území částí obcí (bez budov) nesou PSČ dle vazby poštovního směrovacího čísla na část obce díl, jejímž zdrojem je topografický mapový podklad, příslušné tématické mapové vrstvy a údaje RSO.

Data jsou jednorázově aktualizována nad databází budov registru mechanismus propočtu dominantního PSČ nad databází RSO (k uživatelem zvolenému datu), jehož výsledky se zapisují do příslušných atributů. Na výstupech jsou číselníky Část obce (0042), Část obce díl (0060) a Statistický obvod (0055) rozšířeny o atributy „Dominantní PSČ“.