Význam použitých zkratek

 

Z: znamená, že daná skupina příp. třída CZ-COFOG zahrnuje funkce uvedené pod Z
ZT: znamená, že daná skupina příp. třída CZ-COFOG (kromě funkce uvedené pod zkratkou Z), zahrnuje také další související funkce
N: znamená, že daná skupina příp. třída CZ-COFOG nezahrnuje pod touto zkratkou uvedené funkce a v tom případě je v závorce uveden kód CZ-COFOG, kam daná položka patří


Poznámka:

jinde neuvedené: označuje kategorie funkcí „které nejsou klasifikovány jinde“ a nelze je přiřadit k předchozím skupinám či třídám uvedeného oddílu (jedná se o údaje, které nelze oddělit podle funkce)


(KS): označení jednotlivých kolektivních spotřeb (služeb)
(IS): označení jednotlivých individuálních spotřeb (služeb)