Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů

 

Český statistický úřad aktualizoval webovou aplikaci pro prezentaci údajů z Registru ekonomických subjektů (RES). Uživatelům nabízí vedle vylepšeného grafického vzhledu i rozšíření možností exportu údajů a zveřejňuje také hlavní ekonomickou činnost ekonomických subjektů dle statistické klasifikace CZ-NACE. Předchozí webová aplikace publikovala u subjektů přehled jejich ekonomických činností bez uvedení, která z nich je tou hlavní.

Stanovení hlavní ekonomické činnosti (CZ-NACE) vychází z informací získaných z dostupných administrativních zdrojů dat, ze statistických zjišťování a analýz. Jedná se tak o výsledek statistického bádání sloužící pouze pro statistické účely, a jeho použití pro administrativní účely proto není vhodné. Uvedenou hlavní ekonomickou činnost konkrétního subjektu nelze považovat za referenční údaj, ani automaticky požadovat jeho změnu.

Český statistický úřad upozorňuje, že Registr ekonomických subjektů je vytvářen výhradně pro potřeby státní statistické služby a v něm obsažené údaje mají pouze evidenční charakter. Nemohou proto sloužit jako doklad prokazující uvedené skutečnosti ve správním nebo jiném řízení.