Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob - 2007

 
Kód: e-3309-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

1. Úvod Word PDF
2. Příprava výběrového šetření osob se zdravotním postižením Word PDF
3. Výběrové šetření osob se zdravotním postižením VŠPO 07 Word PDF
4. Závěr Word PDF
Použité zdroje a literatura Word PDF
Vymezení některých pojmů použitých v šetření Word PDF
Přílohy
Příloha I: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Word PDF
Příloha II: Zařízení sociální péče podle typu a zřizovatele za ČR v roce 2006 Word PDF
Příloha III: Počet vyplácených důchodů v letech 2001 – 2006 podle druhu Word PDF
Příloha IV: Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách - dotazník Word PDF
Příloha V: Metodické vysvětlivky vyplnění dotazníku VŠPO 07 Word PDF

Zveřejněno dne: 01.04.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.