Výroční zpráva - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2002

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Odbor informačních služeb


V Praze dne 10. února 2003
Příloha :1


Výroční zpráva

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v roce 2002

Při povodních, které citelně zasáhly budovu ČSÚ v Karlíně byla zničena dokumentace sloužící k evidenci poskytovaných informací dle výše uvedeného zákona. Proto počet podaných žádostí v ústředí ČSÚ je úplný, neúplný je však výčet obsahu jednotlivých žádostí.Ústředí ČSÚ
Krajské reprezentace ČSÚ
Počet podaných žádostí o informace
2
0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
x
x
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
x
x
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
x
x

Ing. Jana Bondyová, v.r.
ředitelka odboru

Příloha

Přehled počtu informací poskytnutých v ústředí a krajských reprezentacích ČSÚ
v roce 2002 podle zákona č. 106/1999 Sb.
1 Rozsah poskytovaných informací o ekonomickém subjektu
1 doklad zničen povodní


Odbory Krajských reprezentací nedostaly v průběhu roku žádný požadavek na poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona.