Vychází Statistická ročenka České republiky - 2008

 

Již po šestnácté od vzniku samostatné republiky vychází právě v těchto dnech základní statistická publikace každého statistického úřadu – statistická ročenka. S již tradičním partnerem, nakladatelstvím Scientia, ji vydal Český statistický úřad, který tím odborné i široké veřejnosti poskytuje souborný statistický pohled na všechny odvětví národního hospodářství a další oblasti společenského života.

S ohledem na uživatele si ročenka ve většině uváděných tabulek včetně jejich řazení zachovává ustálenou podobu. V zájmu co nejlepšího zobrazení reality se ale samozřejmě nemůže vyhnout i některým změnám. Ty jsou spojeny především s dalším doplněním či rozšířením uváděných údajů. To potvrzuje nakonec ta skutečnost, že ročenka má oproti předcházejícímu roku více stran a větší počet tabulek.

Statistická data ročenka prezentuje celkem v 536 tabulkách, pomocí 69 grafů a 14 kartogramů, které spolu s důležitými metodickými poznámkami a užitečným rejstříkem představují dohromady 796 stran celkového rozsahu publikace. Na jejím zpracování se podílelo 127 pracovníků a to nejenom z ČSÚ ale i z dalších orgánů a institucí.

Jak již z titulu ročenky nepřímo vyplývá v tabulkách jsou uváděna data za poslední dostupný rok 2007, která jsou ve většině jednotlivých tabulek doplněna i údaji za předcházející roky. A co v tabulkách zájemce například nalezne ? V úvodu to jsou tradiční údaje statistických ročenek většiny zemí seznamující s územím a informacemi o podnebí, následované daty za životní prostředí a obyvatelstvo. Největší rozsah mají tabulky mapující jednotlivé sektory hospodářství a ročenka končí tabulkami o sociálním zabezpečení a údaji o soudnictví, kriminalitě a nehodách. Zcela na závěr je pak zařazeno mezinárodní srovnání a vybrané údaje za oblasti a kraje.

Z nových údajů dostupných v tomto vydání ročenky připomeňme zejména informace o počtu cizinců v České republice, údaje o ze Strukturálního šetření v zemědělství za rok 2007 včetně srovnání s předcházejícími šetřeními, medailové umístění českých sportovců na XXIX. Letních olympických hrách v Pekingu v Číně a výsledky prvního šetření o Osobách se zdravotním postižením v roce 2007.

Obsah ročenky spolu s výběrem nejvýznamnějších tabulek je již nyní pro zájemce k dispozici na webových stránkách ČSÚ - http://www.czso.cz/csu/czso/statisticke_rocenky_ceske_republiky. Plná verze statistické ročenky zde bude dostupná, tak jako obvykle, od prvého března příštího roku.

Obdobně jako v předcházejících letech vychází Statistická ročenka 2008 mimo knižní publikace i v elektronické verzi na CD. Distribuci knižního vydání zajišťuje nakladatelství SCIENTIA spol. s r.o., obchodní oddělení (obchod@scientia.cz), Křížová 1018/6, 150 05 Praha 5 - Smíchov.

Statistickou ročenku si je možné objednat nebo zakoupit v knižní tak i elektronické podobě, také v prodejně ČSÚ, Na padesátém 81, Praha 10 – Strašnice.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • 0811StRocenka.doc