Volby do zastupitelstev krajů - Středočeský kraj - 2012

 
Kód: e-204216-12
Informační služby: tel: 274 054 175
E-mail: infoservisstc@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Slavníková
E-mail: jana.slavnikova@czso.cz

Úvod PDF
Metodika PDF
Tab. 1 Číselník politických stran, hnutí a koalic, které kandidovaly ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 Excel
Tab. 2 Kandidáti a zvolení zastupitelé podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 Excel
Tab. 3 Počet kandidátů a počet získaných mandátů ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 ve Středočeském kraji podle kandidujících stran, navrhujících stran a polit. příslušnosti Excel
Tab. 4 Seznam zvolených zastupitelů ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 Excel
Tab. 5 Základní výsledky voleb ve Středočeském kraji, jeho okresech, správních obvodech ORP a obvodech POU ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 Excel
Tab. 6 Platné hlasy pro volební strany ve Středočeském kraji, jeho okresech, správních obvodech ORP a obvodech POU ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 Excel
Tab. 7 Platné hlasy pro volební strany ve Středočeském kraji, jeho okresech, správních obvodech ORP a obvodech POU ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 v % Excel
Tab. 8 Výsledky voleb v obcích Středočeského kraje ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 (hlasy pro strany v absolutní hodnotě) Excel
Tab. 9 Výsledky voleb v obcích Středočeského kraje ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 (hlasy pro strany v %) Excel
Tab. 10 Základní výsledky voleb do zastupitelstev krajů ve Středočeském kraji v letech 2000 - 2012 Excel
Tab. 11 Volební účast ve volbách do zastupitelstev krajů ve Středočeském kraji a jeho okresech v letech 2000 - 2012 Excel
Tab. 12 Kandidáti a zvolení zastupitelé podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů 2000 - 2012 Excel
Tab. 13 Platné hlasy a získané mandáty pro volební strany ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů v letech 2000 - 2012 Excel
Tab. 14 Platné hlasy a získané mandáty pro volební strany ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů v letech 2000 - 2012 v % Excel
Tab. 15 Počty kandidátů a získaných madátů podle navrhujících stran ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů v letech 2000-2012 Excel
Tab. 16 Základní údaje a výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2012 v krajích ČR Excel
Tab. 17 Počty hlasů pro volební strany ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 podle krajů ČR Excel
Tab. 18 Počty hlasů pro volební strany ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 podle krajů ČR v % Excel
Tab. 19 Počty získaných mandátů pro volební strany ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 podle krajů ČR Excel
Kartogramy

Zveřejněno dne: 07.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.