Volby do zastupitelstev krajů - Středočeský kraj - 2008

 
Kód: e-13-2116-08
Informační služby: tel: 274 054 175
E-mail: infoservisstc@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Slavníková
E-mail: jana.slavnikova@czso.cz

Celá publikace v PDF (5,2 MB) PDF
Úvod
Metodické vysvětlivky
Tab. 1 Číselník politických stran a hnutí, které kandidovaly ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 Excel PDF
Tab. 2 Kandidáti a zvolení zastupitelé podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 Excel PDF
Tab. 3 Počet kandidátů a počet získaných mandátů ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 ve Středočeském kraji podle kandidujících stran, navrhujících stran a polit. příslušnosti Excel PDF
Tab. 4 Seznam zvolených zastupitelů ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 Excel PDF
Tab. 5 Základní výsledky voleb ve Středočeském kraji, jeho okresech, správních obvodech ORP a obvodech POU ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 Excel PDF
Tab. 6 Platné hlasy pro volební strany ve Středočeském kraji, jeho okresech, správních obvodech ORP a obvodech POU ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 Excel PDF
Tab. 7 Platné hlasy pro volební strany ve Středočeském kraji, jeho okresech, správních obvodech ORP a obvodech POU ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 v % Excel PDF
Tab. 8 Výsledky voleb v obcích Středočeského kraje ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 (hlasy pro strany v absolutní hodnotě) Excel PDF
Tab. 9 Výsledky voleb v obcích Středočeského kraje ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 (hlasy pro strany v %) Excel PDF
Tab. 10 Základní výsledky voleb do zastupitelstev krajů ve Středočeském kraji v letech 2000 - 2008 Excel PDF
Tab. 11 Volební účast ve volbách do zastupitelstev krajů ve Středočeském kraji a jeho okresech v letech 2000 - 2008 Excel PDF
Tab. 12 Kandidáti a zvolení zastupitelé podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů 2000 - 2008 Excel PDF
Tab. 13 Platné hlasy a získané mandáty pro volební strany ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů v letech 2000 - 2008 Excel PDF
Tab. 14 Platné hlasy a získané mandáty pro volební strany ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů v letech 2000 - 2008 v % Excel PDF
Tab. 15 Počty kandidátů a získaných madátů podle navrhujících stran ve Středočeském kraji ve volbách do zastupitelstev krajů v letech 2000-2008 Excel PDF
Tab. 16 Základní údaje a výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2008 v krajích ČR Excel PDF
Tab. 17 Počty hlasů pro volební strany ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 podle krajů ČR Excel PDF
Tab. 18 Počty hlasů pro volební strany ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 podle krajů ČR v % Excel PDF
Tab. 19 Počty získaných mandátů pro volební strany ve volbách do zastupitelstev krajů 2008 podle krajů ČR Excel PDF
KARTOGRAMY

Zveřejněno dne: 15.12.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.