Informace o používání cookies a měření provozu internetových stránek

 

Používání cookies

V rámci provozu internetových stránek Českého statistického úřadu jsou používány soubory cookies ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). Jedná se o malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete užívat.


Jak ČSÚ využívá soubory cookies

Cookies na portálu czso.cz používáme k zajištění chodu webových stránek, jejich zabezpečení a k vyhodnocování anonymizovaných statistik provozu.

ČSÚ nepoužívá soubory cookies pro reklamní kampaně.

Používání cookies na portálu czso.cz je v  souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem o elektronických komunikacích, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Ukládání cookies můžete rovněž nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. 

Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

 

Jaké typy cookies používáme?

Nezbytné  - Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.

Cookie

Poskytovatel

Popis

Platnost

cookieControl

czso.cz

informace, zda byla cookie lišta zobrazena a zda byl udělen souhlas

dle volby*)

cookieControlPrefs

czso.cz

informace o kategorii povolených cookies; ukládá se pouze při udělení souhlasu

dle volby*)

COOKIE_SUPPORT

czso.cz

podpora cookie sloužící pro zajištění optimálního provozu aplikace

1 rok

JSESSIONID

czso.cz

registruje, zda je v prohlížeči aktivní JavaScript

do konce relace

LB_SUCR_PP_RSE

czso.cz

cookie používané pro optimalizaci provozu vyvažováním zátěže

2 hodiny

GUEST_LANGUAGE_ID

czso.cz

rozpoznání jazyka pro uložení jazykové preference uživatele

do konce relace

IPCZ-S-COOKIE

eportal.statistika.cz

identifikace relace nepřihlášeného uživatele

po dobu relace

IPCZ-X-COOKIE

eportal.statistika.cz

identifikace relace přihlášeného uživatele

po dobu relace

IPCZ-TEMP-COOKIE

eportal.statistika.cz

pro identifikaci relace uživatele přistupujícího přes OpenID connect

po dobu relace

*) V případě souhlasu 12 měsíců; v případě nesouhlasu 6 měsíců.

 

Statistické – Umožňují správcům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Cookie

Poskytovatel

Popis

Platnost

idNavstevnika

czso.cz

identifikace návštěvníka pro statistiku a měření návštěvnosti

1 rok

idNavstevy

czso.cz

identifikace návštěvy pro statistiku a měření návštěvnosti

30 min

volatilIdNavstevy

czso.cz

volatilní identifikace návštěvy pro statistiku a měření návštěvnosti

do konce relace

 

Nezbytné cookies na stránkách Veřejné databáze

Cookie

Poskytovatel

Popis

Platnost

JSESSIONID

vdb.czso.cz

identifikace session relace s aplikačním serverem

po dobu relace

VDB_COOKIE_SUPPORT

vdb.czso.cz

podpora cookie sloužící pro zajištění optimálního provozu aplikace

13 měsíců

ice.connection.contextpath

vdb.czso.cz

technická cookie použitého frameworku IceFaces, slouží k udržení správné komunikace mezi klientem a serverem

po dobu relace

ice.connection.lease

vdb.czso.cz

technická cookie použitého frameworku IceFaces, slouží k udržení správné komunikace mezi klientem a serverem

po dobu relace

ice.connection.running

vdb.czso.cz

technická cookie použitého frameworku IceFaces, slouží k udržení správné komunikace mezi klientem a serverem

po dobu relace

ice.push.browser

vdb.czso.cz

technická cookie použitého frameworku IceFaces, slouží k udržení správné komunikace mezi klientem a serverem

po dobu relace

fileDownloadToken vdb.czso.cz technická cookie pro službu export dat pro proces exportu dat,
po ukončení procesu
je ihned odstraněna

 

Kromě uvedených statistických informací, získávaných s Vaším souhlasem prostřednictvím souborů Cookies, používá ČSÚ platformu s otevřeným zdrojovým kódem Matomo, která je nainstalována na webovém serveru ČSÚ PHP, MySQL.

Využívání open-source analytické platformy Matomo, infrastruktury i souvisejícího software je zcela pod kontrolou ČSÚ a je v souladu se stávajícími právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů.

Tato platforma umožňuje ochranu údajů koncových uživatelů díky funkcím, jako je anonymizace IP adresy.

Veškerá komunikace přenosu analytických dat je šifrována pomocí protokolu HTTPS. Zdrojové informace a analytické zprávy generované službou Matomo jsou přístupné pouze prostřednictvím interního autentizačního systému oprávněným zaměstnancům ČSÚ, kteří pracují s Matomo nebo řádně zmocněným externím smluvním poddodavatelům, kteří zajišťují analýzu provozu, vývoj nebo pravidelnou údržbu stránek.