Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019


Údaje o základním souboru
Tab. 1: Základní soubor Excel PDF
Tab. 2: Počet zaměstnanců dopočtený na základní soubor Excel PDF

Zveřejněno dne: 10.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.