TNM klasifikace zhoubných novotvarů (TNM)

 


  • Sdělení ČSÚ ze dne 15. prosince 2017 o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů (TNM)