Tiskové sdělení: Inflace meziměsíčně klesla, meziročně kleslo i saldo zahraničního obchodu

 

9. října 2018

Spotřebitelské ceny klesly v září oproti srpnu o 0,3 %, což byl největší meziměsíční pokles od listopadu 2015. Bilance zahraničního obchodu skončila v srpnu s přebytkem 2,3 mld. Kč.

„Meziměsíčně spotřebitelské ceny klesly o 0,3 %. Jako každoročně byly v září oproti srpnu nižší hlavně ceny dovolených s komplexními službami díky končící letní sezóně. V souvislosti s nově zavedenými celostátními slevami v autobusové a železniční dopravě se též snížily ceny dopravních služeb. Se začátkem nového školního roku se meziměsíčně zvýšily ceny v oddíle vzdělávání. Zdražilo např. školné na soukromých středních školách nebo poplatky za výuku cizích jazyků,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

„V srpnu skončila bilance zahraničního obchodu se zbožím přebytkem 2,3 mld. Kč. Výsledek pozitivně ovlivnil především vyšší vývoz počítačů, elektronických a optických přístrojů, negativně se projevilo horší saldo ostatních dopravních prostředků a hlubší schodek bilance obchodu s ropou a zemním plynem,“ říká Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Podrobnosti byly zveřejněny v dnes vydané Rychlé informaci k indexům spotřebitelských cen: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-zari-2018, a v Rychlé informaci k zahraničnímu obchodu: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zahranicni-obchod-srpen-2018.

Zvukový záznam vyjádření je k dispozici v příloze.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu-ts181009-inflace_mezimesicne_klesla,_mezirocne_kleslo_i_saldo_zahranicniho_obchodu.docx
  • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Marcely Sládkové, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)