Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje - 2021


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání v letech 2016 až 2021
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel PDF
2. Vývoj Jihomoravského kraje od roku 2001
Tab. 2.1 Dlouhodobý vývoj Jihomoravského kraje v letech 2001 až 2021 Excel PDF
3. Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2016 až 2021
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele za Jihomoravský kraj - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 3.2 Vybrané ukazatele za Jihomoravský kraj - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 3.3 Vybrané ukazatele za Jihomoravský kraj - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 3.4 Vybrané ukazatele za Jihomoravský kraj - životní prostředí Excel PDF
4. Vybrané ukazatele podle okresů Jihomoravského kraje v letech 2011, 2016 a 2021
Tab. 4.1 Vybrané ukazatele podle okresů Jihomoravského kraje Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.