Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2014


Tabulková příloha
1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v letech 2009 až 2014
Tab. 1.1 Demografický vývoj Excel
Tab. 1.2 Sociální vývoj Excel
Tab. 1.3 Ekonomický vývoj Excel
Tab. 1.4 Vývoj životního prostředí Excel
2. Vybrané ukazatele za Plzeňský kraj v letech 2009 až 2014
Tab. 2.1 Demografický vývoj Excel
Tab. 2.2 Sociální vývoj Excel
Tab. 2.3 Ekonomický vývoj Excel
Tab. 2.4 Vývoj životního prostředí Excel
3. Vybrané ukazatele podle okresů Plzeňského kraje v roce 2014 Excel

Zveřejněno dne: 15.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.