Senioři v Pardubickém kraji - 2015


Tabulková část
Mezikrajské srovnání základních ukazatelů Excel
Srovnání základních ukazatelů mezi okresy Pardubického kraje Excel
Obyvatelstvo Pardubického kraje podle pohlaví, věku a okresů k 31. 12. 2005 a 2014 Excel
Srovnání základních ukazatelů mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje Excel
Dlouhodobý vývoj Pardubického kraje - obyvatelstvo a ekonomická aktivita Excel
Dlouhodobý vývoj Pardubického kraje - sociální péče a zdravotnictví Excel
Zemřelí muži podle vybraných příčin smrti v Pardubickém kraji v roce 2014 Excel
Zemřelé ženy podle vybraných příčin smrti v Pardubickém kraji v roce 2014 Excel
Základní výsledky projekce obyvatelstva Pardubického kraje Excel

Zveřejněno dne: 30.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.